About us

Tungkol sa Amin

May sakit ka ba? Huwag nang mabalisa tungkol sa mga sintomas na iyong nararamdaman! Ang Gamot.info ay isang website na ginawa ng mga Pinoy para sa mga Pinoy! Layunin ng website na ito na bigyan ka ng LIBRE ngunit praktikal na mga impormasyon para tukuyin at gamutin ang iyong sakit. Tinatalakay sa Gamot.info ang karaniwang mga sakit na tumatama sa mga Pinoy, kung ano ang mga sintomas ng mga sakit na ito at kung ano ang maaari mong gawin habang nasa bahay ka lang. Itinuturo din dito ang mga palatandaan ng sakit na dapat nang ikunsulta sa doktor.

“Prevention is better than cure!” Ang Gamot.info ay nakafocus din sa mga paraan para maging malusog ang pamilya mo para hindi na kayo humantong sa pagkakasakit. Sa muli, ang pag research sa website na Gamot.info ay LIBRE! Opo walang bayad!

Magbrowse at i-share sa mga kaibigan mo ang Gamot.info, ang pangunahing website tungkol sa lunas sa mga sakit!