Mga Mabisang Gamot sa Bulutong


ad

Nagkabulutong ka na ba? Napakahirap magkaroon nito di ba? Sobrang hindi komportable ang pakiramdam, napakatagal pang gumaling. Ang pinakamasaklap pa sa karamdamang ito ay iyung mga peklat na iiwanan ng sakit na ito sa balat o katawan. Kung hindi ka pa nagkakaroon nito, mainam na malaman kung ano-ano ang mga mabisang gamot sa bulutong. Bago pa rito, kailangang malaman mo muna ang mga sanhi o dahilan ng pagkakaroon ng bulotong.

Ang artikulong ito ay naglalalaman ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa bulutong. Makakatulong ito sa iyo upang mas maintindihan mo ang karamdamang ito, paano ito malulunasan at paano makakaiwas dito. Tatalakayin dito ang mga sumusunod:

 • Ano ang bulutong at sanhi nito
 • Mga panganib na dulot ng bulutong
 • Sintomas at komplikasyon ng bulutong
 • Bulutong sa buntis
 • Maaaring komplikasyon nito sa sanggol
 • Mga remedyo at natural na gamot sa bulutong
 • Kung kalian kailangang magpatingin sa doktor
 • Mga gamot sa bulutong
 • Paraan para maiwasan ang bulutong

Para malaman ang gamot sa bulutong alamin muna natin kung ano ang bulutong.

Mga dapat malaman tungkol sa sakit na bulutong?

Ang isang tao ay nagkakabulutong nang dahilan sa virus. Kugnay nito, ang karaniwang tinatamaan ng sakit na ito ay ang mga batang nasa 5-10 taong gulang. Hindi lamang sa Pilipinas nagkakaroon ng ganitong uri ng sakit. Maging sa ibang bansa ay nagkaka-bulutong din. Ang mga tao sa lugar na may mainit na klima ang kadalasang nagkakaroon ng sakit na ito. Sa Pilipinas at ilang mga bansa, ang buwan ng Marso hanggang Mayo kung saan ay tag-init, kadalasang nagkakaroon ng sakit na bulutong ang nakararami—bata man o matanda.

Mga sanhi ng bulutong?

Ang varicella-zoster virus ay ang sanhi ng pagkakaroon ng sakit na bulutong. Ang bulutong ay isang sakit na lubhang nakakahawa. Base sa pag-aaral, halos 90% ng mga nagkakaroon ng pisikal na kontak sa mga taong may bulutong ay pwedeng mahawaan nito. Ang pagbahing at pag-ubo ng taong may sakit na bulutong ay maaaring makahawa sa mga tao na nakakasalamuha nito. Ang karamdamang ito ay maaaring tumagal ng 12 hanggang21 araw mula sa araw na makitaan ng sintomas ang taong may sakit na bulutong. Ang sintomas ay pwedeng maranasan 10 araw bago pa man magsimula ang sakit na ito.

Mga panganib na dulot ng sakit na bulutong

Hindi ka pa rin makasisigurong hindi ka magkakaroon ng sakit na bulutong. Kahit sino ay maaaring dapuan ng sakit na ito lalo na kung ang nakakasalamuha mo ay mga taong kasalukuyang may bulutong dahil pwede kang mahawa rito. May mga panahong (bagama’t hindi madalas) ang pagkakaroon ng bulutong ay maaaring mauwi sa mas malalang kondisyon at maging mapanganib tulad ng:

 • Sa sanggol na nasa sinapupunan pa at ang ina ay may bulutong at hindi pa nabakunahan nabakunahan,lalo na sa mga panahon na malapit na itong manganak
 • Sa mga nakatatanda
 • Sa mga taong may mahinang immune system

Mga sintomas ng bulutong at komplekasyon nito

Kung hindi ka pa nagkakabulutong o isa sa mga miyembro ng pamilya mo ay hindi pa nagkakaroon, mainam ang masusing pag-iingat. Narito ang ilan sa mga indikasyon o senyales na ang isang tao ay may bulutong:

 • Rashes sa ibat-ibang bahagi ng katawan
 • Lagnat
 • Sore thoat
 • Paltos
 • Kapag ang paltos ay mayroong nana

Huwang nang hintayin pang lumala ang kundisyon ng bulutong. Narito ang ilang mga posibleng komplikasyon na iyong mararanasan:

 • Impeksyon sa balat: maaaring magkaroon ng secondary infection dahil sa staphylococcus o streptococcus bacteria, ngunit bihira naman itong mangyari. Ang streptococcus, kapag mabilis na dumami sa katawan ay pwedeng magdulot ng panganib.
 • Pneumonia: ito ang isang komlpikasyon ng bulutong na maaaring ma-ospital ang pasyente lalo na kapag bata pa lamang ito. Ang pneumonia ay isang sakit na nakamamatay kaya kapag nagkaroon ng ganitong komplikasyon ang bulutong ay dapat lamang na dahin kaagad ito sa ospital o sa inyong doktor.
 • Neurologic complication: kung minsan ay nagkakaroon ng ganitong komplikasyon ang bulutong dahil sa pamamaga ng gitnang bahagi ng utak. Ito ay tinatawag na acute cerebellar ataxia. Makikita ang sintomas ng komplikasyong ito sa hindi normal na paggalaw ng mata, isang linggo pagkatapos na makitaan ng sintomas ng bulutong ang bata o pasyente. Ang komplikasyon ay maaaring tumagal ng ilang araw ,at mawawala lamang ito kapag ang pamamaga ay nawala na rin.
 • Mga iba pang komplikasyon ng bulutong gaya ng trangkaso, pagsusuka, sakit ng ulo at panghihina.
 • May mga komplikasyon na bihirang mangyari tulad ng, Hepatitis, sakit sa bato at ulcer. Kung minsan ang bulutong ay nagkakaroon din ng komplikasyon kung saan ay naaapektuhan ang paningin.

Ang mga nabanggit na komplisyon ay sadyang nangangailangan ng gamot sa bulutong para maging ligtas ang pasyente lalo na kapag ito ay buntis o bata.

Paano naman ang buntis na may bulutong?

Kung ang babaeng nagdadalantao ay nabakunahan, siya ay hindi na masyadong magiging mapanganib kapag siya ay nagkaroon ng bulutong. Ang mga buntis na hindi nagpa-bakuna ay maaaring mahawa ng bulutong lalo na kapag nakisalamuha ito sa mga taong may bulutong. Ang mga panganib na tinalakay na at nabanggit sa unang bahagi ng artikulong ito ay maaaring maranasan ng buntis na may bulutong, maging ng sanggol nito kapag siya ay wala pang bakuna.

Kalian kailangang magpatingin sa doktor ang may bulutong?

Bagamat karamihan sa nagkakaroon ng bulutong ay wala namang komplikasyon, nararapat pa ring magpatingin sa doktor lalo na kung ang bulutong ay mayroon nang kasamang ganitong uri ng mga sintomas:

 • Mataas na lagnat
 • Ang rashes ay umabot na sa mata, lalo na kung naaapektohan na ang paningin ng pasyente
 • Dehydration dahil sa pagsusuka o kaunti ang iniinom ng fluid ng pasyente
 • Kapag ang may bulutong ay buntis, lalo pa pag kabuwanan na nito
 • Kapag may secondary skin infections
 • Kapag ang paltos ay mayroong nana
 • Kapag ang paltos ay namumula at namamaga

Para maagapan ang bulutong at huwag nang lumala o magkaroon ng komplikasyon ay pag-usapan natin ang mga remedyo para dito at gamot sa bulutong sa natural na paraan.

Mga remedyong pwedeng gawin at gamot sa bulutong sa natural na paraan

 • Dampian ng malamig na tubig gamit ang malambot na tuwalya.
 • Gumamit ng calamine lotion o diphenhydramine (Benadryl).
 • Maligo ng malamig na tubig na nilagyan ng baking soda.
 • Huwag kamutin (gupitan ang mga kuk para huwag itong mairita kapag hindi sinasadyang makamot ito).
 • Gumamit ng acetaminophen o kaya ay ibufrope (advil) para sa lagnat.
 • Uminom ng maraming tubig at fluids para maiwasan ang dehydration.
 • Huwag muna palabasin ng bahay o makisalamuha sa mga tao habang hindi pa magaling upang huwag makahawa.

Ang mga nabanggit ay mga gamot sa bulutong sa natural na paraan. Kung para sa iyo, ay hindi sapat ang natural remedy, may ilan namang mga gamot sa bulutong na mabibili over the counter at maaari ring recomendado ng doktor.

Gamot sa bulutong

 • Kapag mayroong lagnat ang doktor ay maaaring magbigay ng ibuprofen o kaya naman ay acetaminophen
 • Kapag ang pasyente naman ay dehydrated ay maaaring sabihan ito ng doktor na mag pa-ospital
 • Kapag ang pasyente naman ay nagkaroon ng skin secondary unfections ay bibigyan siya ng doktor ng antibiotics
 • Kapag ang pasyente naman ay may neonatal infection maaari siyang gamutin sa pamamagitan ng VZIG (varicella zoster immune globulin) ang doktor o espisyalista ang magsasbi kung kailangang ng ganitong uri ng gamot sa bulutong.

Ngayon, relax ka lang kapag ikaw o sino man sa pamilya mo ay nagka-bulutong. Alam mo na kung ano ang mga gamot sa bulutong na puwede at ligtas mong subukan. Tandaang depende pa rin ito sa uri ng posibleng komplikasyon sa sakit na ito. Sa mga pagkaraiwang bulutong na wala namang komplikasyon ay sa natural remedy lamang, ay gagaling na. Ang higit na mahalaga ay iwasan ang pakikisalamuha sa mga tao na mayroong ganitong impeksyon para hindi mahawa.


ad