Ano ang Sinomas at Gamot sa Kuliti


ad

Nagkaroon ka na ba ng kulit? Kung oo ang sagot mo, malamang, nabiro ka na ng, “Nanilip ka noh!” nang malaman ng mga kaibigan mong mayroon ka nito. Naging matandang biro at kasabihan na kasi na kapag nanilip ang isang tao, siya ay nagkaka-kuliti. O kaya naman, ang isang taong may kuliti ay nagkakaroon nito dahil siya ay nanilip. Eh, Ano nga ba ang kuliti? Sa artikulong ito, mas marami ka pang matutuklasang impormasyong makatutulong para malaman kung ano ang mabisa at mabilis makapagpagaling na gamot sa kuliti.

Narito ang mga iba pang karagdagang kaalaman:

 • Mga uri ng kuliti
 • Mga dahilan ng pagkakaroon ng kuliti
 • Mga maaaring maging komplikasyon ng kuliti
 • Mga sintomas ng kuliti
 • Mga panganib na dahilan ng kuliti
 • Mga natural na gamot sa kuliti at remedyong puwedeng gawin
 • Gamot sa kuliti
 • Mga paraan para maiwasan ang kuliti

Ano ang kuliti?

Ang kuliti ay dulot ng bacteria na staphylococcus. Ito ay nagiging sanhi ng pamamaga at maliit na bukol o parang tagihawat sa talukap ng mata. Kaugnay nito, ang kuliti ay At nagdudulot din ng hindi komportableng pakiramdam, pamumula ng mata at maramai pang iba. Ang kuliti ay maaaring tumubo sa labas at loob ng talukap ng mata na nagdudulot din ng pananakit ng mata.

Ang karaniwang kuliti ay nawawala o gumagaling sa loob ng isang linggo kahit walang gamutan. Ito ay maaari ring magkaroon ng nana sa loob ng maliit na bukol, sa loob man o sa labas ng talukap ng mata. Kapag nagkaroon ng nana sa loob ng kuliti, ito ay lalong sumasakit. Ang marahang paglagay ng warm compress sa kuliti ay makatutulong upang mawala ang nana sa loob ng kuliti at mabawasan ang pananakit na dulot nito. Kung minsan, ang kulilti ay bumabalik kahit na gumaling na ito.

Ang artikulong ito ay nagtatalakay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa sintomas at gamot sa kuliti, at mga remedyong maaaring gawin.

Mga sintomas ng kuliti

Ang mga taong mayroong kuliti ay nakakaranas ng pananakit, pamamaga at madalas na pagluha ng mata. Nagkakaroon din ng maliit na bukol o parang tagihawat sa talukap ng mata. Ang kuliti, kadalasan, ay tumutubo sa kabilang mata lamang. Bihirang mangyari na ang magkabilang mata ay parehong mayroon nito. Kung minsan ay nangyayari ding magkaroon ng dalawang kuliti na magkasabay sa iisang mata lamang.

Narito ang ilang mga sintomas ng kuliti:

 • Maliit na bukol na parang tagihawat sa talukap ng mata
 • Pamamaga ng talukap ng mata
 • Pananakit
 • Pamumula
 • Mainit na pakiramdam sa mata
 • Madalas na pagluha
 • Pangangati
 • Panlalabo ng paningin
 • Pagkakaroon ng maraming muta sa mata
 • Masakit kapag tumitingin sa liwanag
 • Nahihirapang kumurap
 • Pakiramdam na parang may puwing sa mata

Ang mga sintomas ng kuliti ay karaniwang nawawala pagkalipas ng isang linggo, kapag ang kuliti ay tumagal o hindi nawala sa loob ng isang linggo, kumonsulta na sa iyong doktor. Kung ang pamamaga ay malubha at sobra na ang pananakit, o dumudugo at namumula na ang mga mata, kailangan na ng medical na atensyon o pagpapatingin sa isang ispesyalista.

Dalawang uri ng kuliti

Ang kuliti ay may dalawang uri. Ang una ay ang kuliti sa labas ng talukap ng mata. Ang pangalawa naman ay ang kuliti sa loob ng talukap ng mata.

Kuliti sa labas ng talukap ng mata

Ang kuliti sa labas ng talukap ng mata ay nagkakaroon ng maliit na bukol na parang tagihawat na kapag tumagal ay nagkakaroon ng nana sa loob nito. Ang kuliti ay nagdudulot na pananakit at puwedeng maging dahilan ng impeksyon gaya ng:

 • Eyelash follicle – mga maliliit na butas ng balat kung saan tumutubo ang pilikmata
 • Sebaceous (Zies) gland – ito ang gland na nasa eyelash follicle na siyang gumagawa ng sebum na tumutulong upang maging madulas ang pilikmata at maiwasan ang panunuyo nito.
 • Apocrine (Moll) gland – ang gland na ito ay tumutulong din para hindi matuyo ang eyelashes o pilikmata

Kuliti sa loob ng talukap ng mata

Ang kuliti sa loob ng talukap ng mata ay mas masakit kaysa kuliti na nasa labas ng talukap ng mata. Ang karaniwang dahilan nito ay infection maebomian gland. Ito ang gland na gumagawa ng secretion na siya namang nagpoprotekta sa film na nakatakip sa mata.

Ang mga nakararanas ng kuliti sa loob ng talukap ng mata ay maaaring makaramdam ng pangangati ng mata, mainit na pakiramdam ng mata, parang may puwing sa mata, hirap kumurap, lumuluha at marami pang iba. Bago pa natin pag-usapan ang gamot sa kuliti, importante ay malaman muna ang iba pang mga dahilan at mga panganib na maaaring dulot nito.

Mga panganib at iba pang dahilan ng kuliti

Karaniwan mang maituturing pero hindi dapat ipagwalang-bahala ang kuliti. Maaari itong maging mapanganib. Narito ang ilang mga posibleng panganib na dala ng kuliti:

 • Paggamit ng mga cosmetics na luma o lipas na sa expiration date nito
 • Hindi pagtanggal ng make-up bago matulog
 • Hindi na-disinfect na contact lense bago ito ilagay sa mata
 • Hindi naghugas ng kamay bago maglagay ng contact lens
 • Hindi malusog na katawan o mahinang immune system
 • Pagpupuyat

Kapag may kuliti sa loob ng pamiiya, ay hindi dapat nagpapahiram ng tuwalya o damit para maiwasan ang pagkakaroon ng infection ang ibang miyembro ng pamilya. Kung minsan, nagkakaroon ng komplikasyon ang kuliti. Ito ay tinatawag na blepharitis o pamamaga sa talukap ng mata. Ang karaniwang dahilan nito ay bacterial infection ngunit kung minsan naman ay komplikasyon ng rosacea o pamamaga ng balat na puwedeng makaapekto sa mukha.

Gamot sa kuliti

Ang gamot sa kuliti ay hindi na kailangan ng karaniwang kuliti. Kusa itong nawawala o gumagaling paglipas ng isang linggo. Ngunit kung gusto mong mawala kaagad ang mga sintomas na nararamdam, mayroong mga gamot sa kuliti at mga remedyo na puwedeng makatulong.

Ang isang natural na gamot sa kuliti ay ang warm compress. Ang tubig na gagamitin ay kailangang hindi masyadong mainit. Maging maingat sa paggawa nito lalo na kapag mga bata ang mayroong kuliti. Ang ganitong remedyo o natural na paraan ay makatutulong upang mawala ang sintomas na nararamdaman at bumuti ang pakiramdam.

Ang ganitong natural na gamot sa kuliti ay kailangang gawin ng maingat o marahan lamang. Gawin ito sa loob ng 5-10 minuto. Mas makabubuti kung ilang beses ito gagawin sa loob ng isang araw. Maaari ring uminom ng mga painkillers gaya ng ibuprofen at acetaminophen, at iba pa, para mawala ang sakit na dulot ng kuliti.

Kapag mayroong mga malubhang sintomas na nararamdaman, mas makabubuti kung magpapatingin sa isang ophthalmologist para mabigyan ito na nararapat na medikal na atensyon. Ang doktor ay maaari ring magbigay ng mga antibiotic cream o drops na mabisang gamot sa kuliti. Mas mainam ding huwag munang gumamit ng contact lens o make-up hanggang hindi pa tuluyang gumagaling ang kuliti.

Bagamat ang karaniwang kuliti ay kusang gumagaling o nawawala, mayroon namang mga gamot at natural na gamot sa kuliti para mawala ang mga sintomas at bumuti ang pakiramdam. Para maiwasan ang pagkakaroon nito, maging maingat sa paggamit ng cosmetics at contact lens. Mahalaga din ang pagiging malinis sa katawan para miwasan ang kuliti.


ad