Mga Gamot sa Lagnat na Subok na Ligtas at Mabisa


ad

Lahat ng tao, bata man o matanda, babae o lalaki, ay nilagnat na. May mga taong hindi basta-basta o ika nga nila ay, “once in a blue moon” lang kung sila ay lagnatin. Pero subukan mong magtanong-tanong sa mga kakilala mo at lahat sila sasabihin sa iyong, kahit minsan lang sa buhay nila ay nilagnat sila.Tunay ngang pangkaraniwan na lamang ang sakit na ito. Madalas nga ay lumilipas at kusa na lamang gumagaling sa isa o dalawang inuman pa lamang ng gamot sa lagnat. May mga iba ngang hindi na kinakailangan pa ng oral medication at basta na lamang silang gumagaling.

Bagamat pangkaraniwan na lamang, huwag nating ipagwalang-bahala ang lagnat. Importante pa rin ang masusing pag-iingat at pagpapatingin sa doktor kung sakaling hindi na maganda ang lagay o pakiramdam habang nilalagnat. Mahalaga ring malaman kung sapat na ba ang paracetamol bilang gamot sa lagnat o may iba pang dapat inumin upang maibsanang pakiramdam. Lahat nang ito at iba pa, ay madidiskubre mo sa artikulong ito.

Ano ang lagnat?

Ang lagnat o sinat ay nangangahulugang pagtaas ng temperatura ng katawan na mas mataas pa sa dapat na normal na temperatura ng katawan ng isang tao. Gamit ang thermometer, subukang kunin ang temperatura sa pamamagitan ng paglalagay ng aparato sa ilalim ng kilikili o sa bibig (sa ilalim ng dila). Kapag ang naitalang temperatura galing sa thermometer ay 37.8°C, ito ay maaari nang ikonsidera bilang sinat o mababang antas ng lagnat.

Ang lagnat ay palatandaang may karamdaman o sakit ang isang tao. Kadalasan, sa mga kaso ng pagkakaroon ng lagnat ay indikasyon din ng pagkakaroon ng infection sa loob ng katawan. Kaugnay nito, ang ganitong sakit ay isa na sa pinaka-ordinaryong senyales ng medikal. Ayon sa pananaliksik, sa kabuuang 100% ng mga pasyenteng madalas lagnatin, 30% ay mga bata, at 70% naman ay matatanda.

Mga sintomas na dapat bantayan bago uminom ng gamot sa lagnat

Ikaw man marahil ay ilang beses na ring nilagnat sa buong buhay mo. Hindi ba’t kadalasan sa ganitong pagkakaton ay ipinagwawalang-bahala mo na lamang ito? Kung minsan nga, iinom ka lang ng maraming tubig, kahit pa wala kang gamot sa lagnat na iniinom, kusa ka nalang gumagaling, hindi ba? Kung para sa mga taong may edad na at ginagawa ang ganitong natural na panggagamot sa sariling lagnat, okay lang. Mas kaya ng mas nakakatanda ang kaniyang katawan.

Kahit pa ortinaryo na lamang ang lagnat para sa iyo, importanteng malaman mo pa rin ang mga sintomas na dapat bantayan para sa mga susunod na pagdapo ng sakit. O kaya naman ay, kung bata ang lalagnatin, mas alam na kung ano ang gagawin. Narito ang ilan sa mga sintomas:

 • Nawawalan ng gana sa pagkain. Kapag ang isang tao ay nilalagnat, madalas, siya ay nawawalan ng gana sa pagkain. Ang resulta? Siya ay nakararanas ng panghihina ng katawan na maaari ring magdulot ng mas malala pang karamdaman kapag napabayaan.
 • Giniginaw kahit hindi naman malamig ang panahon. Ito ay kadalasang nararamdaman ng isang taong nilalagnat. Kung minsan pa, kapag sobra ang pagkaginaw, may kasama pang panginginig ang sintomas.
 • Nawawala sa focus. Paano ka nga naman makaka-concentrate sa iyong mga gawain kung masama ang pakiramdam mo dahil nilalagnat ka? Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kadalasan, lumiliban sa trabaho o iskwela kapag nilalagnat. Bukod sa baka makahawa, hindi rin naman makaka-focus dahil sa sama ng pakiramdam.
 • Madalas inaantok o natutulog. Isa pa itong karaniwang sintomas ng lagnat. Dahil nanghihina ang katawan, inihihiga at itinutulog na lamang ang panghihina.
 • Nade-dehydrate o nawawalan ng tubig ang katawan. Ito ang isa sa mga pinakamasaklap na puwedeng mangyari sa isang taong nilalagnat. Ang dehydration ay maaaring ikamatay ng isang pasyente kung ito ay napabayaan dahil sa kawalan ng isa sa mga pinakaimportanteng mineral sa kaniyang katawan.

Bakit nilalagnat ang isang tao?

Naranasan mo na bang magising isang araw na bigla ka nalang may lagnat ng walang kadahilanan? Iyon ang akala mo. Ang totoo, lahat ng sakit, pangkaraniwan man o hindi, may dahilan kung bakit dumadapo sa katawan ng isang tao. Napakaraming maaaring maging sanhi ng lagnat. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit nilalagnat ang isang tao:

 • Impeksyon sa bahagi ng katawan gaya ng lalamunan, tenga, balat, bat o pantog, at baga
 • Kakulangan ng tubig sa katawan o dehydration
 • Sobrang pagbibilad sa araw o pagpapainit sa ilalim ng araw
 • Biglaang pagkabasa sa ulan
 • Pagkababad sa tubig

Puwede ring maging dahilan ng lagnat ang:

 • Epekto ng bakuna
 • Side effect ng ininom na gamot
 • Autoimmune diseases at inflammatory disorders

Mga pagkaing maaaring maging gamot sa lagnat

Nabanggit man na isa ang kawalan ng gana sa pagkain sa mga sintomas ng lagnat, importanteng malamang hindi ito dapat maging dahilan para hindi na kumain. Tandaang may mga pagkaing nakatutulong para mapababa ang lagnat o kaya nama’y bumalik ang sigla ng katawan. Halimbawa na lamang ang paghigop ng mainit sa sabaw. Maituturing na natural na gamot sa lagnat ang sabaw dahil sadyang papawisan ka kapag humigop ka nito. Hindi nga ba’t sinisikap nating pagpawisan kapag tayo ay nilalagnat?

Tunay ngang kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay at gawain ang pagkain lalo na kapag nilalagnat. Ito ang nag bibigay-lakas sa atin para malabanan ang ganitong uri ng mga karamdaman. Bukod sa sabaw, ang luya, mainit na tsaa,bawang, sabaw ng buko at honey ay pawang mga epektibong pagkain na maituturing ngang gamot sa lagnat.

Mga gamot sa lagnat na subok na ligtas at mabisa

Dahil ang lagnat, kadalasan ay ordinary na lamang, mahalagang sa unang mga sintomas pa lamang, o, habang maaga pa, bigyang lunas na ito sa natural na paraan. Hindi naman kinakailangang ang gamot sa lagnat ay matapang na kaagad. Sa katunayan, maaari ngang hindi kaagad gamot na nabibili ang iinumin o susubukan. Narito ang ilang mga rekomendasyon:

 • Uminom ng tubig na marami, fresh fruit juice o calamansi juice; o humigop ng sabaw na mainit para mapalitan ang tubig na nawawala sa katawan at nang sa gayo’y hindi ma-dehydrate.
 • Huwag munang gumalaw at gumawa ng mga regular na gawain at magphahinga. Ang pagpapahinga ay nakatutulong upang maibalik ang dating sigla at lakas ng katawan. Ang normal na lagnat ay kadalasang lumilipas at gumagaling makalipas ang 2 hanggang 3 araw.
 • Siguraduhing sapat ang bentilasyon sa kinalalagyan. Buksan ang lahat ng bintana para papasukin ang sariwang hangin. Subalit huwa namang pabayaang matamaan ang pasyente ng direktang hangin na nagmumula sa labas.
 • Magsuot ng panlamig o angkop na kasuotang panlaban sa lamig o pagkaginaw. Maghanda rin ng kumot sakaling ginawin nang sobra.
 • Kung nagawa na ang lahat ng nabanggit pero hindi pa rin nawawala ang lagnat, uminom nan g gamot sa lagnat. Kadalasan, ang iniinom ng taong may lagnat ay paracetamol, acetaminophen, o ibuprofen. Inumin alin man sa mga nabanggit tuwing kada 4 na oras.

Pinakamainam pa rin ang pagpapatingin sa doktor bago pa man mag-desisyong uminom ng gamot sa lagnat. Tanging ang doktor lang ang makapagsasabi kung ano ang dapat gawin, inumin at iwasan. At para naman makaiwas sa madalas na pagdapo ng pangkaraniwang sakit na ito, bigyan ng masusing pangangalaga ang sarili. Makatutulong din ang pagkain ng mga masusustansiyang pagkain gaya ng gulay at prutas, at pag-inom ng maraming tubig araw-araw.


ad