Alamin ang Mabisang Gamot sa LBM


ad

Nakaranas ka na bang masira ang tiyan? Ang hirap di ba, lalo na kung sa labas ka inabot? Kadalasan, ang pinaka-challenge sa ganitong pagkakataon ay ang paghahanap ng kubeta at kawanan ng sapat na tubig na pambuhos, or worse, panghugas. Ang sakit na ito ay tinatawag ding LBM o loose bowel movement. Maaari mo itong maiwasan o malunasan. Dapat lang malaman kung ano talaga ang mabisang gamot sa LBM.

Ang LBM ay isang sakit na kapag hindi nabigyang pansin ay maaaring ikamatay ng isang tao nang dahil sa kumplekasyong dulot nito. Kadalasan, kabataan ang tinatamaan ng LBM dahil sa iba’t-bang mga snhi. Tutulungan ka ng artikulong ito upang magkaroon pa ng karagdagang kaalaman tungkol sa mahahalagang impormasyon tungkol sa karamdamang ito na kadalasan ay nababalewala dahil para sa ating mga Pinoy ay pangkaraniwan na lamang ito.

Mga dapat malaman bago uminom o gumamit ng gamot sa LBM

Gaya ng nabanggit, tutulungan na ng artikulong ito para mas maintindihan mo pa kung ano nga ba talaga ang LBM. Importanteng malaman ang mga ito para makasigurong tama ang iinumin o gagamiting gamot sa LBM. Makukuha natin ang mga kalalamang may kaugnayan sa LBM gaya ng:

 • Ano ang LBM
 • Mga dahilan nito
 • Mga sintomas ng LBM
 • Mga pagkaing maaaring makatulong para mapagaling ito
 • Mga pagkaing hindi dapat kainin
 • Mga komplikasyong dulot ng LBM
 • Mga epektibong gamot sa LBM

Kapag ikaw ay may malambot at matubig ang dumi, at dumudumi na ng higit pa sa talong beses sa isang araw, siguradong-sigurado, may LBM ka na! Kilala rin ang sakit na ito sa tawag na diarrhea. Ang LBM ay madalas na tumatagal ng dalawang araw at karaniwang gumagaling na lamang ng kusa nang wala ka namang kailangang gawin upang gamutin ito.

Subalit, kapat lumagpas na sa dalawang araw ang LBM at hindi ka pa rin gumaling, mainam na kumonsulta sa doktor sahil baka mas malala pa ang iyong sakit. Maaaring ikaw ay mayroon na ng mas malalang karamdaman gaya ng chronic diarrhea pasyente. Ito ay isang uri ng mas malalang LBM na nangyayari kapag ang sakit ay tumagal na ng apat na araw o higit pa. Kadalasan ang sanhi nito ay viral infection at food poisoning.

May mga malalang LBM na mas tumatagal sa apat na linggo. Ito ay tinatawag na accute diarrhea na dulot ng mga sakit tulad ng sakit sa bituka na tinatawag na celiac disease, at chron’s disease. Bago mo malaman ang gamot sa LBM, importanteng malaman muna ang mga sanhi nito upang mabigyan ng karampatang lunas.

Mga sanhi ng LBM

Ang LBM ay maaaring resulta ng mga karamdaman at kalagayang nararanasan gaya ng:

 • Food intolerance o kaya ay lactose intolerance
 • Allergy sa pagkain
 • Dahilan sa reaksyon sa gamot na iniinom
 • Viral infection
 • Bacterial infection
 • Intestinal disease o sakit sa bituka
 • Parasitic infection
 • Dahilan sa operasyon sa sikmura o gallbladder

Para naman sa mga bata, Rotavirus ang nagiging kadalasang dahilan ng pakakaroon ng LBM. Kung minsan naman ay salmonella o Escherichia coli ang nagiging sanhi ng bacterial infection. Kapag naman ang LBM ay naging chronic diarrhea na, madalas, ang nagiging dahilan ay maaaring karamdaman tulad ng irritable bowel syndrome o inflammatory bowel disease. Ang malalang LBM o accute diarrhrea ay pwede ring dahilan ng sakit sa bituka o function bowel disorder.

Mga sintomas ng LBM

May’ iba’t-ibang sintomas ng LBM. Maaari kang kakitaan o makaramdam ng isa (o higit pa) sa mga sintomas na ito. Narito ang mga dapat mong bantayan:

 • Panghihina
 • Sakit ng tiyan
 • Paghilab ng tiyan
 • Kabag
 • Lagnat
 • Pagkauhaw
 • Pamamayat

Narito ang mas malalang sintomas na dapat bantayan at bigyang atension:

 • Pagdumi ng may kasamang dugo
 • Pagsusuka
 • Dehydration

Narito ang iba pang mga sintomas ng malalang LBM:

 • Microscopic colitis – ang mga mas nakatantanda ang karaniwang nakararanas nito
 • Malabsorptive and maldigestive diarrhrea – dahil sa hindi pag-absorb ng katawan ng tamang nutrisyon at mahinang digestive function (celiac disease).
 • Chronic infection – dahilan sa pag-inom ng mga gamot o kaya ay sa mga bacteria at parasites
 • Drug–induced diarrhea – dahil sa pag-imon ng laxative at iba pang gamot tulad ng mga antibiotic
 • Endrocine causes – kung minsan ang hormonal din ang nagiging sanhi ng LBM, dahil sa Addison disease at carcinoid tumor
 • Neoplastic diarrhea – ito ay nauugnay sa gut cancer

Dahil sa mga sintomas na nabangit ay nararapat lamang na malaman kung ano ang gamot sa LBM. Ang mga kumplekasyon tulad ng dehydration ang madalas na nagiging panganib lalo na sa mga bata sapagkat maaaring makamatay ito.

Mga gamot sa LBM

Ngayong alam mo na ang maaaaring maging sanhi ng LBM, mas alam mo na rin kung anong gamot sa LBM ang naaangkop sa klase ng pagtatae mayroon ka. Narito ang ilan sa mga panlunas:

Ang pag-inom ng maraming tubig at fluid ay pinakasimpleng gamot sa dehydration, maging sa bata man o matanda.
Ang oral rehydration salt (ORS) ang pinakamabisang gamot sa LBM at sa dehydration na dulot nito. Ito ay may asin at glucose na tumutulong upang mapalitan ang tubig at electrolytes na nawala sa katawan dahil sa LBM. Sa mga mauunlad na bansa ang ORS ay napakamura lamang. Sinasabi ng World Health Organization (WHO) na ang ORS ay ang pinakamabisa at pinakaligtas na gamot sa LBM ng halos 90% sa buong mundo.

Maliban sa oral rehydration products, ang zinc supplementation ay idinaragdag din sa gamot sa LBM lalo na sa mga bata.

Kapag ang LBM sanhi ng isang bacterial infection, antibiotic naman ang binibigay sa pasyente nito. Kung ang LBM ay mas malala pa sa karaniwan, huwag mag-self medicate. Mas mahalagang kumonsulta sa doktor na siyang magsasabi kung ano ang nababagay na antibiotic, depende sa mga pagsusuri at mga sintomas nito.

Makatutulong din ang pagiging maingat sa mga kinakain, may LBM man o wala. Ngunit mas masusing pag-iingat ang dapat gawin kapag may LBM na. May mga pagkaing maaaring maging gamot sa LBM, at mayroon ding maaaring makapagpalala pa rito.

Mga pagkain at inuming nakatutulong para mapagaling ang LBM

 • Malinis na inuming tubig, o fruit juice na walang halong asukal
 • Uminom ng isang basong tubig o fluid pagkatapos ng matubig na pagdumi.
 • Uminom ng maraming tubig sa bawat pagitan ng pagkain, hindi habang kumakain.
 • Kumain o uminom ng mga pagkain at inuming mataas ang potassium content gaya ng mga kinatas na prutas, patatas at saging.
 • Kumain at uminom ng mga pagkain at inuming mataas ang sodium content gaya ng sopas at salted crackers.

Makatutulong din ang mga pagkaing may mataas na soluble fiber. Ang mga ito ay makatutulong para tumigas ang dumi. Narito ang ilan:

 • Saging
 • Oatmeal
 • Kain

Ito naman ang mga pagkain at inuming maaaring makapag-trigger o magpalala ng LBM.

 • Matatamis na pagkain at inumin
 • Mga caffeinated na inumin at gamot
 • Mga pagkaing mataasa ang fructose gaya ng mga fruit juice ng grapes o ubas, honey, at softdrinks
 • Mga produktong may lactose
 • Magnesium

Importanteng malaman ang gamot sa LBM upang maiwasan ang paglala nito na maaarig magkaroon ng komplekasyon. Ang mga komlpekasyong ito ay pwedeng magdulot ng panganib at maging sanhi ng kamatayan lalo na sa mga bata.

Narito ang dalawang uri ng komplekasyon dulot ng LBM:

 • Dehydration dahil sa chronic at acute LBM
 • Malarbsorption dahil sa chronic na LBM

Ang mga nabanggit na gamot sa LBM ay dapat mong tandaan. Ang mga tamang kaalaman ay maaaring makapagligtas ng buhay kaya napakahalaga nito. Alagaang mabuti ang kalusugan lalo na ng mga bata upang makaiwas sa LBM at mga posibleng komplekasyon nito. At ang pinakaimportante sa lahat: kumunsulta sa doktor kung kinakailangan.


ad