Ano ang Gamot sa Manas?


ad

Minamanas ka ba? O, minsan mo na bang naranasan ito sa iyong katawan? Napakaraming dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang manas, sa kaalaman ng nakararami ay uri ng pamamaga at tubig na naipon sa loob na bahagi ng katawan. Kung minsan ka nang nakaranas nito at bigla na lamang nawala ang manas mo ng hindi moa lam kung bakit, hanggang ngayon siguro ay nagtataka ka pa. Guso mo rin malaman marahil, ang sanhi ng pagkakaroon nito noon. At higit sa lahat, tiyak na interesado kang malaman kung ano ang gamot sa manas na maaari mong subukan kung sakaling umulit ang pamamanas mo.

Hayaan mong tulungan ka ng artikulong ito sa pamamagitan ng mga mahahalagang impormasyon gaya ng:

 • Ano ang manas at sanhi nito
 • Mga dahilan at uri ng manas
 • Sintomas at panganib na dulot ng manas
 • Kung paano ma-diagnose ang manas
 • Gamot sa manas
 • Mga remedyong puwedeng gawin
 • Mga natural na paraan at gamot sa manas
 • Halamang gamot sa manas

Ano ang manas?

Ang karaniwang dahilan ng manas ay kakulangan ng Vitamin B-1 o tinatawag na thiamine deficiency. May dalalawang (2 )uri ang manas, ang una (1) ay ang matubig na manas, ang pngalawa (2) ay ang tuyo na manas. Ang matubig na manas ay nakakaapekto sa puso at circulatory system. Ito ay puwedeng maging dahilan ng sakit sa puso o heart failure. Ang tuyong manas naman ay puwedeng makaapekto sa nerves at maaaring maging dahilan ng muscle paralysis. Ang manas ay puwedeng maging dahilan ng kamatayan kung hindi ito gagamutin.

Ang mga buntis na minamanas ay nakakaranas ng malubhang panghihina at pagsusuka o tinatawag na hyperemesis gravidarum. Nagkakaroon din ng manas ang mga taong may sakit na AIDS at iyung mga katatapos lang sumailalim sa operasyon (bariatric surgery).

Dahilan ng manas

Ang kanariwang dahilan ng manas ay kakulangan sa pagkain ng mga pagkaing may thiamine. Nangyayari ito sa mga lugar at kultura na hindi masyadong kumakain ng mga pagkain katulad ng cereals at tinapay. Ang brown rice ay mayaman sa thiamine, kaysa sa puting bigas o puting kanin. Kaya naman sa mga lugar at kultura na ang kinakain ay brown rice, ang mga tao roon ay hindi masyadong dumaranas ng ganitong kondisyon.

Iba pang dahihan at panganib

Kung sakaling umulit ang pamamanas, huwat itong babale-walain. Narito ang ilang dahilan at panganib na dulot ng kakulangan ng thiamine:

 • Sobrang pag-inom ng inuming may alcohol. Dahil dito, ang katawan ay nahihirapang tanggapin ang thiamine, kaya nagkakaroon ng kakulangan nito
 • Kapag nasa lahi ang (beriberi) o manas
 • Hyperthyroidism o sobrang active ng thyroid glands
 • Sobrang panghihina at pagsusuka sa panahon ng pagbubuntis
 • Batriatric surgery
 • AIDS
 • Diuretics. Dahil ito sa paraan ng paggamot sa pagtatae na nagdudulot ng sobrang pag-ihi
 • Kapag sumasailalim sa kidney dialysis

Ang mga inang nagpapasuso ng kanilang sanggol ay nararapat lamang na may sapat na thiamine sa kanilang pagkain. Kung kulang ang thiamine sa pagkain ng mga breastfeeding mothers, pwede ring magkaroon ng thiamine deficiency ang kanilang sanggol. Dahil sa mga panganib na ito, dapat lamang na alamin ang gamot sa manas at kung ano ang dapat gawin upang hindi magkaroon ng thiamine deficiency.

Mga sintomas at panganib na dulot ng manas

Ang manas na nararanasan ay hindi pare-pareho. Ang pamamanas mo ay maaaring hindi kapareho ng pamamanas na nararanasan ng iba. Narito ang ilang mga sintomas ng mana ayon sa uri nito:

Para sa matubig na manas:

 • Madaling mapagod sa kaunting ginagawa
 • Hirap huminga paggising sa umaga
 • Mabilis ang pintig ng puso
 • Pamamaga ng mga paa

Tuyong manas

 • Hindi maigalaw nang maayos ang mga paa
 • Pangangalay at pamamanhid ng kamay at paa
 • Pananakit ng apektadong bahagi
 • Nalilito ang pag-iisip
 • Nahihirapang magsalita
 • Pagsusuka
 • Hindi mapigilang paggalaw ng mata
 • Pagkaparalisa

Panganib na dulot ng manas

Ang isang panganib na dulot ng manas ay ang Wernicke-Korsakoff Syndrome o Wernicke encephalophaty at korsakoff syndrome. Ito ay mga uri ng brain damage dahil sa kakulangan sa thiamine. Kaugnay nito, ang Wernicke encephalophaty ay nakakaapekto sa utak o brain damage. Ito ay tinatawag ding thalamus at hypothalamus. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng:

 • Pagkalito ng pag-iisip
 • Pagkakamakalimutin
 • Hindi mapigilan ang paggalaw ng muscle
 • Problema sa mata, mabilis na paggalaw ng mata at iba pa

Karsakoff syndrome, ito ay puwedeng magdulot ng permanenteng problema sa utak o pag-iisip tulad ng:

 • Pagkawala ng alaala
 • Nahihirapang gumawa muli ng panibagong alaala
 • Hallucinations (pagkakita ng mga bagay na hindi naman nangyayari o totoo)

Kung paano ma diagnose ang manas

Para ma-diagnose at malaman ang tunay na dahilan ng iyong pamamanas, kailangan nang sumailalim sa ilang mga test. Ang doktor ay maaaring magpayo sa iyo ng mga test tulad ng blood at urine tests. Sa pamamagitan nito ay masusukat ang thiamine level sa iyong katawan at malalaman kung nahihirapan ang iyong katawan na tanggapin ang thiamine.

Ang doktor ay maaaring magsagawa ng neurological exam para malaman kung nahihirapan kang maka-ala, kung nalilito ang isip mo, at kung nahihirapang makipag-koordinasyon ng iyong isip sa iyong katawan. Ang mga ito ay maaaring makapagdulot ng hirap sa pagkontrol ng pagkurap ng mata at hirap sa paglakad.

Ang doktor ay magsasagawa din ng pagsususri kung mayroon kang problema sa puso gaya ng mabilis na pagpintig nito, pamamaga ng ibabang bahagi ng paa, o pamamanas ng paa.

Gamot sa manas

Ang isang mabisang gamot sa manas ay thiamine supplements. Ang iyong doktor ay maaaring magbigay nito. Ito ay maaaaring inumin o iturok sa mga may mas malalang kondisyon. Para malaman kung bumubuti ang iyong kondisyon, ang doktor ay maaaring magpayo ng patuloy na follow-up check up at mga test hanggang sa bumuti o gumaling ang iyong kondisyon.

Natural na gamot sa manas at mga remedyong puwedeng gawin

Maliban sa thiamine supplement at Vitamin B1 na mabisang gamot sa manas, mayroon ding mga remedyo na puwedeng gawin. Narito ang ilan sa mga ito:

 • Brown rice – Ito ay mayaman sa thiamine. Ang pagkain ng bown rice nang palagian ay makakatulong upang maiwasan ang kakulangan sa thiamine na puwedeng maging dahilan ng manas.
 • Legumes – Ang mga pagkain tulad ng legumes, nuts at mga pagkaing galing sa buto o seeds ay mayaman sa thiamine.
 • Gatas – Ito ay mayaman sa vitamins at meniralas na makatutulong sa kalusugan.
 • Mga tinapay na galing sa whole grain – Ang mga ito ay mayroon ding thiamine na makatutulong upang hindi magkaroon ng kakulangan sa thiamine.
 • Pagkain ng masusustansyang pagkain – Ang prutas, gulay at whole grainsay nagbibigay ng tamang Vitamin B1, minerals, at mga sustansyang kailangan ng katawan para maging malusog ito.
 • Alagau – Ito ay isang uri ng halamang gamot na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Ito ay mabisang gamot sa manas dahil sa taglay nitong thiamine.

Ang gamot sa manas ay depende sa uri, dahilan at sintomas nito. Ang ganitong kondisyon ay huwag isa-walang bahala. Nararapat lamang na patingnan ito sa doktor. Siya lang ang maaaring gumawa ng mga parsususri upang malaman ang tunay na dahilan nito para mabigyan ng tamang gamot.


ad