Mga Dapat Alamin sa Gamot sa Sakit sa Puso


ad

Ninenerbiyos ka ba kapag naririnig mo ang mga salitang ‘sakit sa puso?’ Sadya ngang nakakakaba lalo na kung ang mayroon nito ay ikaw o isang taong malapit sa iyo hindi ba? Ang unang-unang inaalam natin sa mga ganitong pagkakataon ay kung ano ang gamot sa puso na maaaring subukan at inumin para malunasan ang sakit, hindi ba? Sa artikulong ito, malalaman mo ang iba pang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sakit sa puso gaya ng:

 • Sakit sa puso at mga dahilan nito
 • Mga sanhi ng sakit sa puso
 • Mga sintomas ng sakit sa puso
 • Ibat-ibang komplikasyon ng sakit sa puso
 • Mga pagsusuri na maaaring gawin
 • Gamot sa sakit sa puso
 • Paano maiiwasan ang sakit sa puso

Ano ang sakit sa puso, at dahilan nito?

Mdalas, tayo ay ginugulat ng mga balita ng kamatayan ng mahal sa buhay nang dahil sa atake sa puso. Pero ano nga ba ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng karamdamang ito? Ang sakit sa puso ay dahilan sa kondisyon ng blood vessels o daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng sakit o atake sa puso. Nangyayari ang huli kapag ang artery ay bumara kaya ang oxygen at nutrients ay hindi umaabot o nakakarating sa puso. Ang sakit sa puso ay isang uri ng cardiovascular disease, isang sakit sa blood vessel system at puso. May iba pang mga uri ng cardiovascular disease gaya ng stroke, highblood, angina (pananakit ng dibdib) at rheumatic heart disease.

Kung minsan may mga tao, partikular na ang mga kababaihan na hindi masyadong nag-aalala sa sakit sa puso. Ito ay dahil sa ang akala ng mas nakararami ay pwede itong gumaling sa pamamagitan ng pag-inom lamang ng gamot at operasyon. Ngunit sa katunayan, ang sakit sa puso ay pang-habambuhay na kondisyon. Kapag nagkaroon ka ng sakit sa puso ay hindi na ito mawawala. Kapag ikaw ay sumailalim sa mga gamutan gaya ng baypass surgery at precutaneous coronary intervention, maaaring matulungan nito ang dugo at oxygen na tuloy-tuloy na dumaloy sa puso.

Subalit sa artery, hindi na mawawala ang damage nito. Kaya naman dahilan sa hindi na maibabalik sa dati ang artery ay maaari ka pa ring atakehin sa puso paglipas ng panahon. Ang isang paraan para maiwasan ito ay, baguhin ang maga kinasanayan na maaaring maging sanhi ng sakit sa puso. Maraming mga kababaihan ang namamatay dahil sa mga komplikasyon ng sakit sa puso.

Mga sanhi ng sakit sa puso

Bago pa man alamin ang mga maaaring subukang gamot sa sakit sa puso, importanteng malaman mo muna ang mga sanhi ng pagkakarron nito. Ito ay para malaman mo kung bakit ikaw o ang isa o ilang mga mahal sa buhay ay may ganitong sakit. Nang sa ganoon din ay malaman mo kung ano ang tamang paraan ng panglunas dito. Narito ang ilan sa mga sanhi:

 • Edad – ang kadalasang edad ng lalaki na nagkakasakit sa puso ay 45, samantalang 55 na naman ang babae
 • Angina – pananakit ng dibdib dulot ng kakulangan ng oxygen o kaya supply ng dugo sa puso
 • Mataas na cholesterol level – maaaring magkaroon ng blood clots sa arteries dahil sa mataas na cholesterol
 • Pagkain na kinakain – ang pagkain ng mga matatabang pagkain ay maaaring maging dahilan ng sakit sa puso
 • Diabetes – kapag may diabetes ang isang tao ay pwede rin siyang magkaroon ng sakit sa puso
 • Genetics – ito ang madalas na sanhi ng atake at sakit sa puso
 • Heart surgery – kapag ang isang tao ay naoperahan na sa puso ay nagiging sanhi ito ng atake sa puso sa paglipas ng panahon.
 • Highblood – ang mga taong may sakit na high blood ay nagiging dahilan din ng sakit at atake sa puso
 • Obesity – junkfood, sobrang katabaan at sobra sa timbang
 • Mga taong dati nang nagkaroon ng atake at sakit sa puso
 • Paniningarilyo – ang mga taong naninigarilyo ay mataas ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso kaysa sa mga taong hindi naninigarilyo
 • HIV – halos 50% na mga mayroong HIV ay nagkakasakit sa puso
 • Stress sa trabaho – ang mga taong palaging stressed, at sa mga trabahong nakaka-stress ay mataas ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso

Ang mga taong physically active ay may mababang tsansang magkaroon ng sakit sa puso. Ngayong alam mo na ang mga sanhi ng sakit sa puso oras na para malaman mo naman ang mga sintomas nito bago pa man tuklasin ang mga gamot sa sakit sa puso na aangkop sa kalagayan mo o ng mahal mo sa buhay.

Mga sintomas ng sakit sa puso

Mga sintomas ng sakit sa puso na nangangailangan ng agarang gamutan:

 • Paninikip ng dibdib
 • Pananakit ng dibdib at braso
 • Pananakit ng dibdib hanggang sa panga at batok
 • Nahihirapang huminga at nanininikip ang dibdib

Mga iba pang sintomas na puwedeng maramdaman:

 • Ubo
 • Panghihina
 • Pagsusuka
 • Pagkahilo
 • Kapos sa paghinga (dyspnea)
 • Pamumutla
 • Pananakit ng katawan
 • Pagpapawis at panlalamig
 • Hirap sa paghinga

Mga kompleikasyon ng sakit sa puso

Ang sakit sa puso ay may dalawang komplikasyon ang una ay kailangang bigyan agad ng pansin. Ang pangalawa naman ay maaaring isunod na lamang.

Komplikasyon na nangangailangan ng agarang pansin

 • Arrhythmias – kung saan ang pintig ng puso ay maaaring sobrang bilis o sobrang bagal
 • Cardiognic shock – kung saan ang blood pressure ay sobrang baba kaya naman hindi nagkakaroon ng tamang supply sa puso
 • Hypoxemia – kung saan sobrang baba ng oxygen sa dugo
 • Pulmonary edema – kung saan naiipon ang fluid sa palibot ng baga
 • DVT o deep vein thrombosis – kung saan nagkakaroon ng clots sa balakang at paa kaya nagkakaroon ng bara sa ugat at hindi dumadaloy ng maaayos ang dugo
 • Myocardial rapture – kapag nasira ang dingding o wall ng puso sanhi ng atake sa puso
 • Ventricular aneurysm – kung saan nagkakaroon ng umbok sa puso

Mga komplikasyon na dapat bigyang pansin pagkatapos ng mga nauna

 • Aneurysm – isang scar tissue na puwedeng makasira ng puso, blood clots, mababang blood pressure, at abnormal na pintig ng puso
 • Angina – kakulangan ng oxygen sa puso kaya nagiging dahilan ng pananakit ng dibdib
 • Congestive heart failure – mahinang pagpintig ng puso, kaya naman nagiging dahilan ng madaling pagkapagod ng pasyente at hirap sa paghinga
 • Edema – mga fluid na naiipon sa sakong at paa na nagiging dahilan ng pamamaga nito
 • Loss erectile function – ang ganitong kondisyon ay dahilan sa problema sa ugat, kung minsan ang nagiging dahilan din nito ay depression
 • Loss of libido – kawalang kakayahang makipagtalik, madalas na nangyayari ito sa mga lalake
 • Pericarditis – kung saan ang lining ng puso ay namamaga, kaya nagiging dahilan ng malubhang pananakit ng dibdib

Nagyon, alam mo na ang sanhi, sintomas at mga komplikasyon ng sakit sa puso ay handa ka nang malaman ang mga gamot sa sakit sa puso.

Gamot sa sakit sa puso

Ang gamot sa sakit sa puso ay iba-iba. Depende ito sa kundisyon, uri, naging sanhi at sintomas ng naturang karamdaman. Narito ang ilang paraan at gamot sa sakit sa puso na maaaring subukan:
Gamot sa sakit sa puso kapag inaatake ang pasyente.

 • Manual chest compression
 • Defibrillator

Mga gamot sa sakit sa puso pagkatapos atakehin ang pasyente.

Narito ang mga gamot sa sakit sa puso para hindi na ito ulit atakehin:

 • Aspirin at ibang pang gamot para sa antiplatelets
 • Beta blockers
 • ACE o angiotensin converting enzyme inhibitors
 • Statins
 • Angioplasty
 • CABG o coronary antery bypass graft

Ang gamot sa sakit sa puso ay depebde sa sanhi, sintomas at mga pagsusuring ginawa ng doktor. Mas makabubuti pa rin ang iwasan ang mga kinaugalian at mga pagkaing maaaring maging sahi ng sakit sa puso. Alagaan ang kalusugan para maiwasan ang ganito at iba pang mga sakit.


ad