Gamot sa Trangkaso na Mabisa at Mabilis Umepekto


ad

Ngayong tag-ulan, usong-uso na naman ang mga sakit. Nariyan ang lagnat, sipon, ubo at lagnat. Madalas din, tina-trangkaso ang nakararami sa iba’t-ibang kadahilanan. Siguradong maging ikaw ay nagka-trangkaso na rin. Anong iniinom mo kapag nagkakaroon ka ng ganitong sakit? Sapat na ba ang paracetamol sa iyo? Eh, tama ba ang paraan ng pag-inom mo? Napakahalagang malaman ng isang taong may ganitong karamdaman, kung ano talaga ang gamot sa trangkaso na dapat inumin, tuwing anong oras ito dapat inumin, at ano ang dosage na dapat sa edad at klase ng trangkaso mayroon siya.

Mas malawak pang pang-unawa tungkol sa trangkaso

Kadalasan, kapag mas masakit pa sa pakiramdam ng o mas mataas pa sa ordinaryong lagnat ang nararansan, tinatawag na natin itong trangkaso. Ganoon ka rin ba? Pero alam mo ba talaga kung ano ang trangkaso? Ang trangkaso ay tinatawag ding Influenza o Flu. Ito ay isang karamdamang nakahahawa na umaatake sa respiratory system ng isang tao. Ito kadalasan ang nagiging sanhi ng mataas na lagnat, lubang pananakit ng ulo, at pamumuo ng makapal at malapot na plema sa respiratory system. Ang trangkaso ay nagmumula sa tinatawag na flu virus na napakabilis kumalat sa katawan kapag napasok na ito.

Karaniwan na kung maituturing ang sakit na trangkaso. Nakahahawa man, ito ay lumilipas at gumagaling din makalipas ang ilang araw. Kahit sino, babae man o lalaki, bata o matanda, ay maaaring trangkasuhin, makahawa at mahawa kung makisalamuha ang isang tao sa isa pang mayroong ganitong karamdaman. O kaya nama’y, kapag nalanghap ng isang tao ang hanging may Influenza virus, malaki ang posibilidad na siya ay magkaroon din ng Flu. Bagama’t nabanggit na pangkaraniwan na lamang, ang sakit na trangkaso ay hindi dapat ipagwalang-bahala dahil puwede itong maging sanhi ng malalang karamdaman at sa ganitong pagkakataon, ang taong mahina ang resistensiya, kapag tinamaan nito, ay maaring mamatay.

Sintomas ng trangkaso

Normal na sa atin ang pag-inom ng paracetamol sa oras pa lamang na tayo ay nagka-sinat. Kapag lagnat na, nagra-round the clock pa nga tayo (kada apat na oras) para masigurado ang paggaling. Ganito rin ba ang ginagawa mo? Tama ngang inaalagan ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot kapag masama ang pakiramdam. Pero madalas naman ay nagse-self-medicate tayo sa panahon ng lagnat o trangkaso. Kailangan munang matukoy kung kano ang sanhi ng pagkakasakit bago pa man uminom ng tamang gamot sa trangkaso.

Ang mga sintomas ng Influenza ay dumarating o nararanasan sa hindi inaasahang oras. Ibig sabihin, biglaa na lamang itong nararamdaman. Kanariwang nararanasan ang mga sintomas isa hanggang dalawang araw matapos mahawa sa sakit. Una, makakaramsam muna ng lamig, o giginawin na may kasama nang lagnat at pananakit ng kasukasuan at halos buong katawan. Narito ang mga sintomas na dapat bantayan:

  • Nilalagnat
  • Giniginaw na madalas, may kasamang panginginig
  • Inuubo na may kasamang sipon
  • Nagbabago o kung minsan, nawawalan ng panlasa
  • Sumasakit ang kalamnan ng katawan
  • Matinding sakit ng ulo

Maliban sa mga nabanggit, may iba pang mga sintomas na maaaring maging parte ng pagkakaroon ng trangkaso katulad na lamang ng pagsusuka, paglitaw ng mga rashes, pagtatae at pagkakaroon ng mga butlig sa balat. Kung mapapansin mo, napaka-ordinaryo na lamang ng mga sintomas na nararanasa. May mga pakiramdam na animo’y trangkaso subalit kung gagawan ng masusing pagsusuri, ay mas malala pa pala ang kondisyon dahil Typhoid o Dengue Fever na pala ito. Kaya naman hindi kada inom ng gamot sa trangkaso ay tama. Mainam pa ring magpatingin sa doktor upang matiyak ang lagay ng karamdaman.

Mga angkop na gamot sa trangkaso

Kung tutuusin, wala naman talagang gamot na partikular lang sa trangkaso. Ang mga inirerekomendang gamot sa trangkaso ay pawang mga panglunas para lamang sa mga sintomas ngunit hindi naman kayang tuluyang gamutin ang sakit. Pinaiikli lamang nito ang trangkasong dumapo sa katawan. Isa sa mga madalas gawin ng pasyente bilang gamot sa trangkaso ang pagpapahinga at pag-inom ng maraming tubig. Ito ay para makaiwas sa dehydration at kakulangan sa tubig. Para sa mga ordinaryong sintomas, sapat na ang paracetamol para sa lagnat at sakit ng katawan.

Ang iba pang mga pangsuporta sa gamot sa trangkaso ay depende sa mga iba pang sintomas na mararamdaman. Para makasiguro kung ano pa ang mga karagdagang gamot ang dapat inumin, mainam na kumonsulta sa doktor. Sa kasalukuyan, mayroong mga bagong gamot na inilabas para panlaban partikular na sa virus na nagiging sanhi ng trangkaso. Subalit hindi pa rin naman ito maituturing na parte ng regular na gamot sa trangkaso. Kagaya ng nabanggit, ang doktor pa rin ang siyang makapagsasabi kung ano ang dapat inumin, gawin at iwasan.

Natural at di nabibili ang gamot sa trangkaso

Dahil wala naman talagang partikular na gamot sa trangkaso, maaaring malunasan ang karamdamang ito sa pamamagitan ng lubusang pagpapahinga at pagkonsumo ng maraming tubig. Hindi gaya ng iba pang mga sakit, ang trangkaso ay walang lunas kaya’t hindi na puwedeng gamutin pa sa pamamagitan ng antibiotics. Importanteng malaman na ang nilalabanan o tinatanggal ng antibiotics sa katawan ay ang bacteria at hindi ang virus. Kung ikaw ay may trangkaso at hindi moa lam ang gagawin, uminom ka ng araming tubig at ituloy-tuloy mo lang ito para makaiwas sa dehydration.

Katulad ng nabanggit na, ang pag-inom ng paracetamol ay nakatutulong para mapigilan o mabawasan ang tsansa ng pagtaas ng lagnat at pananakit ng kalamnan sa katawan. Maliban dito, may mga natural na pamamaraan upang makatulong bilang gamot sa trangkaso. Ang mga halaman tulad ng luya at lagundi ay makatutulong upang maibsan ang lagnat at trangkaso. Magaling ding gamot ang mga ito sa sipon, ubo, hika at pagtatae. Dikdikin lamang ang mga dahon, pakuluan at inumin bilang tsaa nang tatlong beses kada araw.

Paano iiwas sa trangkaso?

Nabanggit na kanina, na wala ngang partikular na gamot sa trangkaso at hindi ito lubusang gumagaling dahil maaari itong paranasan ng paulit-ulit. Huwag kang mabahala dahil maiiwasa mo naman ito. Hindi man lubusan, pero makakaiwas ka naman sa posibleng paglala o madalas na pag-ulit ng sakit na ito sa iyo. Una, magpa-bakuna laban sa trangkaso. Ang vaccine ay hindi lamang para sa mga baby o bata. May Flu o Influenza vaccine din para sa mga matatanda. Taon-taon, may iba’t-ibang uri ng bakuna ang maaaring ipaturok. Ito ay depende sa karaniwang klase ng virus na nagiging sanhi ng trangkaso sa kasalukuyan.

Bagama’t hindi kayang lubusang pigilin ng bakunang ito ang lahat ng klase ng trangkaso, napatunayan na namang ito ay nakakabawas sa naturang sakit at sa mga kaparehong kondisyon na nangangailangan na ng hospital confinement ng 75%. Dahil kada taon, nagbabago ang bakuna, dapat din, taon-taon ang pagpapabakuna laban sa dito. Huwag kalilimutan ang nabanggit na kanina na maraming sakit na maaari kang maranasan na akala mo ay simpleng trangkaso lang. Huwag basta-basta iinom o susubok ng mga gamot sa trangkaso nang hindi kumokonsulta sa doktor.

Malay mo, ang inaakala mong karaniwang trangkaso lang ay dengue o typhoid fever na pala. Kaya naman pag mataas na mataas na ang lagnat, lalo na kung may mga sintomas na kakaiba at hindi kasama sa mga nabanggit na indikasyong may trangkaso ka, magpatingin na sa doktor. Bantayan kung ikaw ay nakararanas na ng pagdurugo, hindi gumagaling na trangkaso na higit isang linggo na, nanunuyo ang bibig at matinding pananamlay, magpadala na sa doktor o pinakamalapit na ospital para sa karampatang lunas.

Links

Trangkaso.info – Sintomas at Gamot sa Trangkaso

Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Trangkaso

Trangkaso: Ano Ang Sintomas Ng Trangkaso?

Serpentina: Ang Halamang Gamot Para sa Diabetes, Sakit sa Puso, Sipon at Trangkaso


ad