Gaano Ka-Epektibo ang Halamang Gamot sa Vertigo?


ad

Kapag nahihilo ang isang tao, isa lang sa dalawang klase ang pinagdududahan niyang sakit niya: mataas ang presyon o vertigo. Madaling makumpirma ang unang nabanggit. Magpakuha lamang ng presyon gamit ang device na pang-blood pressure (BP), malalaman na kung beyond normal ang BP niya. Mas mahirap makumpirma ang vertigo. Pero madalas, kapag nahihilo at normal naman ang BP, inaakala lang ito ay dahil sa vertigo. Kapag ito ay nangyari sa iyo, huwag munang iinom kaagad ng gamot. Alamin kung mayroon at epektibo ba ang mga halamang gamot sa vertigo.

Ang mga gamot sa sakit na ito ay matapang. Kaya hindi ipinapayo ng mga doktor na uminom kaagad nito sa oras na makaramdam ng hilo. Marami ang maling akala tungkol sa vertigo. Nariyan ang pag-ikot ng paligid ng isang tao, parang pagkawala ng balanse at pagdanas ng problema sa loob ng parte ng tainga. Walang ibang paraan ng pagtukoy sa sakit na ito kung hindi ang pagkonsulta sa doktor. Sa ganitong paraan, malalaman din ang paraan ng paggamot dito.

Ano ang vertigo at mga sintomas nito?

Ang vertigo o benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) ay isang uri ng karamdamang may kinalaman sa pagkahilo. Ito ay konektado sa loob na parte ng tainga na siyang may kinalaman sa balanse at paggalaw ng katawan ng tao. Kapang nakaramdam ang isang indibidwal na tila umiikot ang kaniyan kinaroroonan, malaki ang tsanasa na siya ay may vertigo. Ang karamdamang ito ay nagdudulot ng matinding pagkahilo. Ang ibig sabihin, hindi karaniwang hilo lamang ang nararamdaman.

Ang taong may vertigo ay maaaring magduwal at magsuka sa sobrang hilong nararamdaman. Sobra rin kung mapawisan ang pasente ng sakit na ito. Ang mga indibidwal na mayroon nang malalang kundisyon ng vertigo ay nawawalan na ng balanse sa katawan na maaaring magresulta sa kanilang pagkabuwal o pagkatumba. Higit pa dito, sa tuwing aatake ang sakit na ito, mas pinalalala pa ang sintomas ng kaunting paggalaw ng bahagi ng ulo. Nagbabago rin ang posisyon ng katawan. Kapag ganito ang nangyayari, nakakarinig din ng parang nagkukuliling sa loob ng tainga. Ito ay tinatawag na tinnitus.

Kung hindi pa kumpirmado ang sakit, ang mga sumusunod na sintomas ay puwedeng makatulong. Kapag naramdaman na ang mga ito, maaari nang sumubok ng mga halamang gamot sa vertigo (kung mayroon) na ipapaliwanag sa mga susunod na bahagi ng artikulo. Ang mga ito ay mga pangunahing sintomas o pakiramdam pa lamang para masabing ikaw ay may vertigo. Mas mainam pa rin kung ikaw ay magpapatingin sa doktor.

 • Matinding pagkahilo sa paggising o di kaya naman, pagbangon
 • Pinagpapawasan nang butyl-butil at malamig
 • Naduduwal at parang nasusuka ang pakiramdam

Ang vertigo ay nagsusunyka sa mabilis na pagbabago ng posisyon ng ulo kaya kadalasan sa tuwing sinusumpong, ang mga nabanggit ay agarang nararamdaman. Ang taong nagkakaroon ng vertigo ay kadalasang lumalala ang stress sa buhay, mapa sa trabaho o pamilya man iyan. Madalas ding nakukulangan sa tulog ang taong may ganitong karamdaman.

Paano malulunasan ang vertigo?

Karamihan sa mga taong may vertigo ay umiinom ng gamot para maibsan ang pagkahilo. Ngunit base sa mga pag-aaral, ang sakit na ito ay hindi iniinuman ng gamot. Sa halip, nagsasagawa ng mga ehersisyong dapat gawin kada araw ang taong mayroon nito. Ang mga nasabing ehersisyo ay itinuturo ng therapist at doktor matapos ang masusing konsultasyon at kompirmasyon ng sakit.

Maaring may mga prescribed medicines na angkop sa karamdaming ito ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito karaniwang kinakailangan. Kaya naman mas mainam pa ring piliin ang natural, partikular na ang halamang gamot sa vertigo. Dagdag pa ng mga eksperto, ang gamot na iniinom ay naaangkop lang sa mga taong may malalang kundisyon na ng vertigo. Tanging ang espesyalista (EENT) o doktor lamang ang makapagsasabi ng tamang lunas sa vertigo.

Mga posibleng sanhi ng vertigo

Ang isang kundisyon ng vertigo ay puwedeng magtagal ng ilang segundo, minuto, o di kaya naman, oras. Sa tuwaing matatapos ang unang episode, puwedeng hindi na ito maulit pa. Ganoon pa man, ang mga sintomas ay puwede ring maging pabalik-balik. Mahirap matukoy ang sanhi ng pag-atake ng vertigo. Subalit, kabilang na sa mga posibleng dahilan ang mga sumusunod:

 1. Namamaga ang loob na parte ng tainga.
 2. May sakit na konektado sa nerbiyo na matatagpuan sa loob na bahagi ng tainga.
 3. May abnormal na paggalaw ng mga maliit na butyl ng calcium na nasa loob ng tainga.
 4. Mahina ang daloy ng dugo kung saan nagkakaroon ng pagbalanse ng utak.
 5. Masaki tang ulo nang dahil sa migraine.

Mga halamang gamot sa vertigo: Gaano kabisa ang mga ito?

Katulad ng nabanggit, walang gamot sa vertigo, maliban sa malalang-malalang kundisyon ng sakit. Mas mabisang lunas ang natural na hakbang. Walang partikular na halamang gamot sa vertigo na makalap. Subalit maraming paraang madidiskubre na hindi na kinakailangan pang inuman ng gamot.

Kahit pa magsagawa ng masusing pananaliksik, mahirap magkalap ng impormasyong makapagtuturo ng eksaktong halamang gamot sa vertigo. Subalit may mga mabibiling tableta o gamot na all-natrual ang sangkap. Mukha man silang regular na gamot, ang mga tableta o kapsulang ito ay gawa sa mga sangkap na pawang natural o mula sa halamang.

Ang mga karaniwang halamang gamot sa vertigo na nahahalo sa ganitong gamot ay ang peppermint, chamomile, ylang-ylang, lavender, frankincense at myrrh. Ayon sa mga pagsusuri, ang all-natural medicines na ito ay garantisadong walang halong drugs o kahit na anong artificial additives o stimulants.

Ito ay gawa sa mga nabanggit na halaman na naging natural nang herbal oils. Dahil ang mga inuming ito ay walang kemikal, makasisituro ang sino mang gagamit nito ay hindi makakaranas ng kahit anong side effect.

Iba pang puwedeg gawin para maiwasan o malunasan ang vertigo

Kung nakukulangan pa sa halamang gamot sa vertigo na nabanggit, o hindi makakita ng nasabing remedy, maraming maaaring gawin para makaiwas sa sakit na vertigo. Kung mayroon nan g ganitong karamdaman, ang mga kaparehong natural na hakbang din ang makakatulong para maibsan ang pagkahilo. Ilan sa mga hakbang na puwedeng gawin ay ang mga sumusunod:

 1. Huwag munang magmamaneho ng sasakyan kung nakakaramdam ng matinding pagkahilo. Mainam ding huwag munang gumamit ng mga devices o gadget na maaaring magpalala pa ng hilo.
 2. Magkaroon ng regular na pakikipag-usap sa doktor o espesyalista.
 3. Iwasan ang pagpupuyat. Makakapagpalala ng kundisyon ang puyat o kulang sa tulog.
 4. Huwag masyado mag-isip. Ang stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkaka-vertigo ang isang tao.

Huwag ma-disappoint o ma-frustrate kung walang maraming impormasyong na-diskubre tungkol halamang gamot sa vertigo. Kumonsulta sa doktor para malaman ang iba pang mga puwede mong gawin nang hindi kailangan ng gamot. Tandaan, ang vertigo ay hindi kinakailangang inuman ng gamot lalo na kung hindi pa ito ganoong kalala.


ad