Narito Ang Lahat na Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Menopause


ad

Ang menopause ay nangyayari kapag ang babae ay hindi na nagkaroon ng regla sa loob ng 12 magkakasunod na buwan at nawalan na ng natural na kakayahan na magbuntis. Nagsisimula ito sa edad na 45 hanggang 55, ngunit maaari rin itong mangyari bago o pagkatapos ng naturang mga edad.

Ang menopause ay maaaring magdahilan ng nakapagpapahirap na mga sintomas katulad ng mainit na pakiramdam at pagtaba. Para sa karamihan ng mga kababaihan, hindi naman kailangan ng gamutan dahil sa menopause. Basahin ang artikulong ito para matutuhan mo ang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa pag me-menopause.

Kailan nagsisimula ang menopause at hanggang kailan ito magtatagal?

Karamihan sa mga kababahan ay nagsisimulang magkaroon ng sintomas ng menopause apat na taon bago ang kanilang huling regla. Ang mga sintomas na ito ay magpapatuloy hanggang matapos ang kanilang kakayahang magregla. Pero, may ilang babae na nagkakaroon ng sintomas ng pagme-menopause hanggang sa isang dekada bago mangyari ang aktwal na pag memenopause. Isa sa sampung mga babae ang nakararanas parin ng sintomas ng menopause 12 taon matapos ang kanilang huling regla.

Alam mo ba?

Ang katamtamang edad ng pagmemenopause ay 51 taong gulang. Mas maaaga itong dumating ng dalawang taong kung ikaw ay Aprikano o Latina.

Nakadepende sa maraming mga salik kung kailan ka magsisimulang magmenopause, kasama na ang iyong genes at kalusugan ng iyong mga obaryo. Perimenopause ang tawag sa panahon na ang iyong hormones ay nagsisimula nang maghanda para sa pagmemenopause. Maaari itong magtagal ng ilang buwan o ilang taon. Marami ang nagsisimula na mag perimenopause sa iyong mid-40s. May ilan naman na hindi na dumaraan sa perimenopause kaya deretso agad sa pag memenopause.

Humigit kumulang isang porsyento ng mga kababaihan ang magsisimulang magmenopause bago pa man sila umabot ng 40, at limang porsyento naman kapag sila ay 40 hanggang 45 taong gulang. Ito ang tinatawag na early o premature menopause.

Ano ang pagkakaiba ng perimenopause, menopause, at postmenopause?

Sa panahon ng perimenopause, ang pagkakaroon ng buwanang dalaw ay magiging irregular. Ang iyong regla ay maaaring mahuli, o maaaring hindi ka datnan sa loob ng isa o ilan pang magkakasunod na mga buwan. Ang pagdurugo tuwing regla ay maaari ring sobrang dami o kaya kakaunti kumpara sa normal.

Ang menopause naman ay ang hindi na pagkakaroon ng regla sa loob ng isang buong taon.

Postmenopause naman ang tawag sa mga taon pagkatapos na ikaw ay magmenopause.

Ano ang mga sintomas ng menopause?

Sa bawat babae, ang karanasan sa pag memenopause ay maaaring maging kakaiba. Ang mga sintomas ay maaaring maging malala kapag bigla na lamang magsimula ang pagmemenopause sa loob ng maikling panahon. Ang mga kundisyon na nakaaapekto sa kalusugan ng mga obaryo, tulad ng kanser, at mga kaugalian tulad ng paninigarilyo, ay maaaring makapagpalala ng mga sintomas ng pagmemenopause.

Maliban sa mga pagbabago may kaugnayan sa pagregla, ang mga sintomas ng perimenopause, menopause, at postmenopause ay halos magkakapareho lang naman.

Narito ang maagang mga sintomas ng perimenopause:

 • Hindi na regular na pagregla
 • Mas marami o mas kaunting dugo kapag nagreregla
 • Mainit na pakiramdam kapag gabi

Narito naman ang ilan pang mga sintomas ng menopause:

 • Insomnia o kahirapan sa pagtulog
 • Panunuyo ng puwerta
 • Pagtaba
 • Depresyon
 • Pag-aalala
 • Kahirapan sa pagtuon ng pansin
 • Pagiging makakalimutin
 • Kawalan ng gana sa sex
 • Panunuyo ng balat, bibig, at mata
 • Madalas na pag-ihi
 • Pamamaga ng suso
 • Pagkakaroon ng impeksyon sa ihi o UTI
 • Pananakit ng ulo
 • Mabilis na pagtibok ng puso
 • Panghihina ng mga kalamnan dahil sa muscle mass loss
 • Pagbawas ng bone mass
 • Paglagas ng buhok sa ulo
 • Pagtubo ng buhok sa iba pang bagahi ng katawan tulad sa mukha, leeg, dibdib, at likod

Ano ang sanhi ng menopause?

Ang menopause ay isang natural na proseso na nangyayari habang nagkaka-edad ang mga obaryo at nawawalan na nang kakayahan na makapagpalabas ng mga reproductive hormones.

Ang katawan ay magsisimulang magkaroon ng mga pagbabago bilang tugon sa pagbaba ng lebel ng (1) estrogen, (2) progesterone, (3) testosterone, (4) follicle-stimulating hormone o FSH, at (5) luteinizing hormone o LH.

Ang isa sa pinaka karaniwang pagbabago ay ang pagkawala ng aktibong mga ovarian follicles. Ang ovarian follicles ay ang bahagi ng obaryo na gumagawa at nagpapalabas ng itlog, na siyang dahilan kung bakit ka dinadatnan ng regla at ng kakayahang mabuntis.

Karamihann sa mga babae na malapit nang mag menopause ay nakapapansin na ang kanilang regla ay hindi na gaanong consistent, at ang pagdurugo ay mas malakas at mas matagal kumpara sa dati.

Sa ilang mga pagkakataon, ang menopause ay dahil sa pinsala sa obaryo o sadyang pag-alis sa mga ito, kasama na ang iba pang bahagi ng reproductive system ng babae.

Paano sinusuri ang menopause?

Kung nakararanas ka ng mga sintomas ng menopause na talaga namang nakapanghihina, at kung nararanasan mo ang mga sintomas ng menopause at ikaw ay 45 taong gulang pababa, kailangan mong makipag-usap mo ito sa doktor mo.

Ang totoo ay wala naman talagang pagsusuri na talagang dinisenyo para suriin ang menopause, pero maaaring magsagawa ng blood test ang iyong doktor para sukatin ang dami ng hormones sa iyong dugo, kadalasan ay ang follicle-stimulating hormone at ang isang uri ng estrogen na kung tawagin ay estradiol. Ang mataas na lebel ng FHS at ang kawalan ng regla sa loob ng isang taon ay kumpirmasyon na ikaw ay nag menopause na. Maaari ring suriin ang iyong ihi para dito, pero ang pagsusuring ito ay hindi maaasahan kumpara sa blood test.

Sa panahon ng perimenopause, ang dami ng FSH at estrogen ay nagpapabago-bago, susuriin ka ng doktor mo base sa mga sintomas, medical history, kasama na ang iba pang importanteng mga impormasyon tungkol sa iyong regla.

Depende sa iyong mga sintomas at health history, maaaring magsagawa pa ang doktor mo ng karagdagang blood test para makita ang iba pang nakatagong mga kundisyon na siyang maaaring nagiging dahilan ng iyong mga sintomas.

Ano ang gamot sa menopause?

Tulad ng nasabi na natin kanina, ang pagme-menopause ay isang natural na proseso na dala ng pagtanda, kaya wala naman talagang gamot para dito. Pero kailangan mong lunasan ang mga sintomas ng menopause kung ito ay nakakaapekto na sa kalidad ng iyong pamumuhay. Ang hormone therapy ay maaaring maging epektibo sa mga kababaihang wala pang 60 taon para maibsan ang mainit na pakiramdam, pagkatuyo ng pwerta, at osteopororsis.

Kung naglalagas ang buhok mo sa menopause, baka magreseta ang doktor ng minoxidil 5 percent bilang pamahid sa ulo, isang beses kada araw.

May mga babae naman na lumalala ang pagkakaroon ng balakubak o dandruff sa panahon ng menopause, pinapayuhan silang gumamit ng antidandruff shampoo.

Maaari ka ring gumamit ng topical lubricant kung nanunuyo ang iyong mga mata dahil sa sintomas ng menopause.

Para sa mga pasyenteng nagkakaroon ng depresyon habang papalapit na ang kanilang pagmemenopause, ang kanilang doktor maaaring mag reseta ng gamot na may selective serotonin reuptake inhibitors para labanan ang dipresyon at pagkabahala.

Home remedy para sa mga sintomas ng menopause at mga pagbabago sa lifestyle

May mga paraan para mabawasan ang ilang bahagyang mga sintomas ng menopause sa natural na mga paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng home remedies, mga pagbabago sa lifestyle, at alternatibong mga pamamaraan ng paggamot.

Narito ang mga tips na maaari mong isagawa kahit nasa bahay ka lang:

Magsuot ng maluluwang na mga damit lalo na kung gabi at kung mainit ang panahon. Matutulungan ka nitong maibsan ang init sa katawan mo.

Panatilihin mong malamig ang iyong higaan at iwasang gumamit ng makakapal na kumot para hindi ka pagpawisan sa gabi. Kung talagang namamawis ka, maglagay ka ng waterproof na sapin para hindi mabasa ang iyong kama.

Maaari ka ring palaging magdala ng portable fan para makatulong sa iyo na magpalamig kung bigla kang makaramdam ng init sa katawan.

Pag-eehersisyo at pagbabawas ng timbang

Kailangan mong bawasan ng 400 hanggang 600 calories ang inyong calorie intake araw-araw para matulungan kang magbawas ng timbang. Mahalaga rin ang pag eehersisyo ng 20-30 minuto araw-araw.

 • Matutulungan ka ng ehersisyo at pagdidiyeta na:
 • Madagdagan ang lakas
 • Magkaroon ng mahimbing na tulog
 • Mapaganda ang mood
 • Magkaroon ng magandang kalusugan

Ipakipag-usap ang iyong mga nararamdaman

Ipakipag-usap sa therapist o sa psychiatrist kung sa pakiramdam mo ay may depresyon ka. Makakatulong din sa iyo na sabihin sa doktor ang iyong mga ikinababahala, kalungkutan, problema sa pagtulog at mga pagbabago sa iyong sarili.

Kailangan mo ring sabihin sa iyong mga kapamilya, mahal sa buhay at mga kaibigan ang iyong mga ikinababahala, pagbabago sa mood at depresyon para malaman nila ang pinagdadaan mo at makatulong sila.

Food supplement para sa mga nag me-menopause

Ang pag-inom ng calcium, vitamin D at magnesium supplement ay makatutulong sa iyo na mabawasan ang panganib na ikaw ay magkaroon ng osteoporosis at mapabuti ang iyong pagtulog. Magtanong sa doktor mo kung anong supplement ang makatutulong sa pangangailangan mo.

Mga paraan ng pag-relax kapag nag me-menopause

Gawin ang mga sumusunod na breathing at relaxation techniques para mabawasan ang mga sintomas ng menopause na nakapagpapainit ng iyong ulo:

 • Mag-yoga
 • Pag-aralan ang box breathing
 • Subukan ang meditation

Pangangalaga sa balat sa panahon ng menopause

Magpahid ka ng moisturizer para mabawasan ang panunuyo ng balat. Kailangan mo ring mag-iwas sa sobrang pagbabad sa tubig na maaaring maging sanhi ng panunuyo at iritasyon ng balat mo.

Lunasan ang mga problema sa pagtulog

Gumamit ng gamot na nabibili over the counter para panandaliang lunasan ang insomnia. Makipag-usap din sa doktor kung paano lulunasan ang problema mo sa pagtulog sa pamamagitan ng natural na paraan. Sabihin sa doktor mo kung parati kang nahihirapang matulog para matulungan ka niyang gamutin ang insomnia na dala ng menopause.

Tigilan na ang paninigarilyo at pag-inom ng alak!

Ngayon na ang panahon para itigil ang iyong paninigarilyo. Iwasan mo rin ang secondhand smoke. Ang paglanghap ng usok na galing sa sigarilyo ay tiyak na mapagpapalala ng sintomas ng menopause.

Kailangan mo na ring limitahan ang pag-inom ng alak para mabawasan ang paglala ng mga sintomas na iyong nararanasan. Ang paglalasing sa panahon ng pagme-menopause ay maaaring magpalala ng nakapagpapahirap na mga sintomas.

Iba pang mga gamot sa menopause

May ilang maliliit na pag-aaral na nagsasabing ang paggamit ng halamang gamot ay epektibo para lunasan ang mga sintomas ng menopause na dala ng kakulangan ng estrogen.

Ang soya, vitamin E, melatonin, isoflavone at flax seed ay natural na mga supplement para limitahan ang mga sintomas ng pagmemenopause.

Mga dapat tandaan tungkol sa menopause

Ang menopause ay ang natural na paghinto ng buwanang dalaw sa mga kababaihan. Ito rin ang panahon kung kailan titigil na rin ang kakayahang magbuntis ng isang babae. Karamihan sa mga kababaihan ay nagme-menopause sa edad na 52, subalit ang may mga pinsala sa obaryo at pelvic area na maaaring maging dahilan ng pagme-menopause ng mas maaga. Ang genes at ilang partikular na mga medikal na kundisyon ay maaari ring makapagpabilis ng prosesong ito.

Marami sa mga babae ang nakararanas ng mga sintomas sa loob ng ilang taon bago ang menopause, tulad ng matinding init sa katawan. Ang sintomas na ito ay maaring manatili sa loob ng apat o mas marami pang taon pagkatapos ng aktwal na menopause.

Maaari kang matulungan ng mga gamot para sa sintomas ng menopause tulad ng hormone therapy, kung ang mga sintomas nito ay nakahahadlang na sa pang-araw araw na pamumuhay. Kadalasan, ang mga sintomas ng menopause ay maaaring malunasan o mabawasan man lamang sa pamamagitan ng natural na mga pamamaraan at mga pagbabago sa lifestyle.


ad