Pananakit ng Tiyan: Unsay Problema?


ad

100 percent sure, nakaranas ka na ng pananakit ng tiyan. Sino bang tao ang hindi pa nakaramdam nito? Sa katunayan, ang ganitong karamdaman ay pangkaraniwang sakit na nararanasan ng marami. Pero hindi nangangahulugang dapat mo na itong ipagwalang-bahala. Kung minsan, hindi natin alam, ang simpleng sakit ng tiyan ay may mas malala na palang kondisyon. Hindi rin dapat mag-self-medicate kapag sumasakit ang tiyan at dumadalas pa ang pag-atake nito. Baka kakailanganin ng mas matapang na gamot para maibsan ang pakiramdam.

Narito ang ilang mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa iyo:

 • Mga dahilan ng pananakit ng tiyan
 • Mga sintomas nito
 • Mga ibat-ibang uri ng pagsusuri
 • Mga uri ng urine test
 • Mga uri ng blood test
 • Stool test
 • Mga karaniwang sakit ng tiyan at gamot nito

Pananakit ng tiyan

Halos lahat ng tao, paminsan-minsan ay nakakaranas ng sakit ng tiyan. Mayroong sakit ng tiyan na madali lamang ma-diagnose at mabilis na gumaling. Ngunit may mga sakit naman ng tiyan na dahil sa mga malubhang sakit o karamdaman. Mas makabubuting alamin ang puwedeng maging dahilan ng pananakit ng tiyan at mga sintomas nito para mabigyan ng tamang lunas.

Ano-ano ang mga maaaring dahilan ng pananakit ng tiyan?

Ang simpleng pananakit ng tiyan gaya ng kabag at paghilab ay puwedeng dahil sa hirap sa pagdumi, hindi natunawan, virus at sa mga babae naman ay dahil sa kanilang buwanang dalaw o regla.

Mga iba pang dahilan ng pananakit ng tiyan:

 • IBS o irritable bowel syndrome
 • Crohn’s disease
 • Food poisoning (dahilan sa mga nakaing pagkain)
 • Food allergies (mga pagkaing hindi hiyang)
 • Kabag

Pwede ka ring makaranas ng pananakit ng tiyan kapag mayroon kang lactose intolerance, ulcer at pelvic inflammatory disease.

Mga karagdagang dahilan ng pananakit ng tiyan:

Mga dahilan ng pananakit ng tiyan na kailangan ng medikal na atensyon o pagkonsulta sa doktor

Kung ang pananakit ng tiyan ay malubha, hindi nawawala at pabalik-balik, kailangan nang kumonsulta sa doktor. Kapag ang pananakit ng tiyan ay dahilan sa aksidente, pumunta na kaagad sa pinkamalapit na ospital. Narito ang iba pang mga dahilan ng pananakit ng tiyan na kailangang dalhin sa ospital:

 • Lagnat
 • Pananakit ng tiyan sa loob ng 2 araw na hindi nawawala
 • Kapag may mga senyales ng dehydration
 • Hindi makadumi at nagsususka
 • Kapag masakit kapag umiihi at nahihirapang umihi
 • Kapag matigas ang tiyan
 • Pananakit na tiyan na tuloy-tuloy ng ilang oras

Mga sintomas ng pananakit ng tiyan na kailangang matingnan ng doktor

Katulad ng nabanggit, iba-iba ang uri ng pananakit ng tiyan. Kaya naman dapat alam mo rin ang mga sintomas ng karamdamang ito. Dapat bantayan oras na makaranas ng kahit na ilan lang sa mga ito. Narito ang ilan sa mga sintomas na kakailanganin na ng medikal na atensyon:

 • Pagsusuka na may kasamang dugo
 • Duming may kasamang dugo o kulay itim ang dumi
 • Tuloy-tuloy na pagsususka
 • May pamamaga sa tiyan
 • Kapag naninilaw ang balat
 • Kapag buntis ang nakakaranas ng pananakit ng tiyan

Sa mga ganitong pagkakataon, ang doktor ay maaaring gumawa ng mga pagsusuri para malaman o matukoy ang tunay na dahilan ng pananakit ng tiyan.

Mga pagsususring puwedeng gawin

Para malaman ang tunay na dahilan ng pananakit ng tiyan, kailangan ang mga pagsusuri. Sa pamamagitan ng mga pagsususring ito, maaaring malaman o matukoy ang tunay na dahilan ng pananakit ng tiyan at mabigyan ito ng tamang gamot.

Narito ang ilang karaniwang pagsusuri na puwedeng gawin:

Urine test o pagsusuri sa pamamagitan ng ihi

 • Urinalsysis
 • Urine pregnancy test
 • Urine microbiology (para malaman kung may impeksyon)
 • Urine PRC para sa Chlamydia, gonorrhea at, iba pa (urine STI testing)
 • Urine toxology, para sa lason o droga gaya ng cocaine, cannabis, amphetamine, heroin, morphine, gold, cicloporin, penicillamine, at iba pa
 • Urine cortisol level
 • Urine catecholamine
 • Urine haemosiderine
 • Urinary urobilinogen
 • Indican test (Obermeyer test)

Blood test

 • Full blood count (FBC) complete blood count (CBC)
 • Electrolytes at Urea (E&U; DAX) o kaya ay Blood Urea Nitrogen (BUN)
 • Creatinine
 • Cryo Reactive Protein (CRP)
 • Erethrocyte Sidementation Rate (ESR)
 • Serum Amylase
 • Calium levels
 • Lipase
 • Lactate Dehydrogenase
 • Liver function test
 • Blood sugar level
 • Uric acid level
 • Blood Gas (aterial blood gas o kaya ay ABG)
 • HBA1c
 • Thyroid function test (TSH T3, T4)
 • Ceruplasmin level
 • Secum Copper level
 • Transferin saturation
 • Ferritin at iron level
 • Anti LKM
 • Anti smooth muscle Antibody (ASMA)
 • Hepatitis serology o Hepatitis screening
 • Alpha Feto Protein
 • Cyro Embroyonic Antgegin (CEA) level
 • Ca 125
 • Ca 19-9
 • Anti Mitochondrial Antibody
 • Alpha 1 Antitrypsin level
 • Femal hormones level (LH FSH)
 • Serum Cortisol level
 • Mannitol at Lactulose test (intestinal permeability)

Stool test o pagsusuri sa dumi ng tao

Dahil sa ganitong uri ng pagsusuri o test, maaaring malaman ang tunay na dahilan ng pananakit.
Narito ang ilang sakit na pwedeng malaman dahlian sa pagsusuri sa dumi o stool test:

 • Chorns disease
 • Ulcetrative colitis
 • Bowel o colon polyp cancer
 • Parasites (bulate)
 • Cyst at ova
 • iba pang uri ng bulate

Kapag ang dumi ay may kasamang dugo, puwedeng dahilan sa mga sakit ang:

 • dahilan sa ulcer
 • dahilan sa IBS irritable bowel syndrome (dugo na may kasamang mucus sa dumi)
 • kung minsan naman dahil ito sa ilang uri ng sakit sa atay

Ang mga nabanggit na sintomas at pagsusuri na pwedeng gawin sa mga pananakit ng tiyan ,na dahilan sa mga malubhang sakit. Ang susunod na tatalakayin natin an gang mga gamot sa karaniwang pananakit ng tiyan.

Mga gamot sa karaniwang pananakit ng tiyan

 • Para sa kabag – simethicome
 • Para naman sa heart burn o GERD – ay Antacid (Zantax 75, Pepcid AC)
 • Para naman sa hirap sa pabdumi- Laxative o kaya ay stoo softerner para maging madali o hindi mahirapang dumumi.
 • Para naman sa pghilab ng tiyan dahil sa pagtatae – Loperamide (Imodium) bismuth subsalicylate (Pepto-Bismol)

Para sa ibang uri ng pananakit ng tiyan ay puwedeng gumamit ng mga gamot na tulad ng acetaminophen, aspirin, free anacin, liquiprin, panadol at Tylenol ay maaaring makatulong sa para maibsan ang pakiramdam.

Ang mga non-steriodal at anti-inflammatory na gamot gaya ng ibuprofen, napoxen ay maaaring makatulong sa pananakit, ngunit puwede rin itong makairita sa tiyan. Ang mga gamot na ito ay maaaring makatulong sa mga karaniwang sakit ng tiyan ngunit mas makabubuti pa rin kung kokonsulta sa doktor bago uminom ng gamot sa anumang uri ng sakit.


ad