Mabisang Gamot sa Sakit ng Lalamunan


ad

Lahat naman na yata ng tao ay nakaranas nan g pananakit ng lalamunan o sore throat. Sigurado ring kapag ikaw ay nakaranas nito, madalas paggising sa umaga mo nararamdaman ang mga sintomas, hindi ba. Anong gamot sa sakit ng lalamunan ang iniinom mo? Mayroon ba o hinahayaan mo nalang lumipas ito hanggang sa tuluyan nang gumaling? Napakaraming maaaring maging dahilan ang sakit ng lalamunan. Kung ano-ano ito, matutuklasan mo sa pagpapatuloy sa pagbabasa ng artikulong ito.

Kadalasan, ang sakit ng lalamunan ay nauuwi sa tonsillitis. Ito ay sakit sa tonsils. Bago ang lahat, importanteng malaman mo na ang salitang ‘tonsil’ o ‘tonsils’ ay hindi sakit. Ito ay bahagi ng iyong katawang makikita sa loob ng iyong bibig. Ito ay iyong dalang lymph nodes na matatagpuan sa likod ng iyong lalamunan. Kapag sumasakit ang lalamunan, hindi ba’t napakaraming iniisip na posibleng dahilan? Marami ring mga ipinagbabawal na sinasabi lalo na ng matatanda na lalo pang nakapagpapalala ng sakit.

Mga sintomas na dapat malaman

Kapag ang naramdamang sintomas ay matiding pananakit ng lalamunan sa paglunok na may kasamang pamamaga ito ay tinatawag na ring pharyngitis. Ito ay nakakahawang karamdaman. Ang iba pang mga sintomas ay nag-iiba at ito ay depende sa impeksiyon—kung bacterial ba o viral. Narito ang ilang mga sintomas:

 • Mapulang lalamunan
 • Stuffy o runny nose
 • Nanunuyong ubo
 • Pamamaos
 • Namumula ang mata
 • Para sa mga batang may ganitong sakit, sila ay makararanas ng pagtatae

Ang ilang mga virus ay maaaring magdulot ng kirot o sakit ng sugat na nakapaligid sa bibig kasama na ang mga labi. Maliban sa mga nabanggit na sintomas, may mga mayroong iba pang mga sintomas o indikasyon ng pananakit ng lalamunan o tonsillitis. Narito ang ilan:

 • Sobrang pamamaga ng lalamunan
 • Hirap lumunok ng pagkain, maging ng tubig
 • Mabaho ang hininga
 • Nanlalabig ang buong katawan
 • Sumasakit ang tainga
 • Sumasakit ang tiyan
 • Sobrang sakit ng ulo
 • Sumasakit ang leeg o nagkakaroon ng stiff neck
 • Namamaga ang panga sanhi ng masakit na kulani
 • Ang tonsils ay nagkakaroon ng dilaw o putting batik
 • Hirap kumain at iiritable (kadalasang nangyayari sa batang may namamagang tonsils)

Ang mga sintomas na maaaring maramdaman ay naaayon sa kung anong klase ng pananakit ng lalamunan ang nararanasan. Maging ang iinumin o susubukang gamot sa sakit ng lalamunan ay nakadepende sa uri ng sakit. Tama ang nabasa mo, mayroong dalawang uri ang sakit sa lalamunan. Ito ay ang pabalik-balik o recurrent tonsillitis at ang nagtatagal na sakit o chronic sa tonsil. Ang recurrent ay isang klase ng malalang sakit sa lalamunan na nagpapabalik-balik nang ilang beses sa loob ng isang taon.

Ang chronic naman ay ang pagkakaroon ng mas matagal na pananakit ng lalamunan kumpara sa ordinariyong tonsillitis lamang. Ito ay may iba pang kasamang mga sintomas katulad na lamang ng matagal na pananakit ng lalamunan na may kasamang pamamaga, bumabaho ang hininga at sumasakit ang kulani o leeg.

Mga gamot sa lalamunan

Alam mo na ba kung anong klase ng sakit sa lalamunan mayroon ka? Kung alam mo na, sigurado ka na ba sa iinumin o iniinom na gamot sa sakit ng lalamunan. Katulad ng nabanggit, ang mga panglunas ay hindi pare-pareho dahil magkakaiba rin ang mga sanhi at sintomas ng naturang sakit. Kung pangkaraniwang sakit sa tonsil lamang ang nararanasan, hindi na mangangailangan pa ng gamot sa sakit ng lalamunan lalo na kung ito ay dala lamang ng virus at kusang nawawala.

Subalit kung ikaw ay nakararanas na ng pabalik-balik na sakit sa lalamunan, kakailanganin mo na ng resetang tonsillectomy o antibiotic. May mga kaso rin naman kung saan kailangan nang tanggalin ang tonsils sa pamamagitan ng surgery o operasyon. Kung ikaw ay niresetahan ng iyong doktor ng antibiotic bilang gamot sa sakit ng lalamunan, importanteng matapos mo ang pag-inom ng niresetang gamot. Nararapat ding sundan ng follow-up checkup matapos inumin ang mga gamot upang makatiyak na ang gamot sa sakit ng lalamunan ay umepekto.

Tinatawag na tonsillectomy ang operasyong pag-alis o pagtanggal ng mga tonsil. Nirerekomenda ito sa mga pasyenteng may malubha na, at paulit-ulit na kaso ng pananakit ng lalamunan. Ito rin ang inirerekomenda kapag ang sakit sa tonsil ay hindi na kayang pagalingin ng gamot sa sakit ng lalamunan gaya ng malalakas na antibiotic. O, iyung mga nagkaroon na ng mga komplikasyon ang naturang sakit
Ang operasyong pagtanggal ng tonsil ay tinatawag na tonsillectomy. Ito ay irenerekomenda sa mga.

Sa mga pagkakataong hindi na makainom ng tubig o hindi na makakain ang pasyente dulot ng sobrang pamamaga ng tonsil, kakailanganin na siyang bigyan ng dextrose or swero. Malaki rin ang maitutulong ng pain reliever sa mga indibidwal kung sobra na ang sakit sa lalaluman na nararamdaman.

Mga natural na pamamaraan bilang gamot sa sakit ng lalamunan

Kung hindi pa naman ganoong kalala ang sakit sa lalamunan, maaari rin namang sumubok sa natural na remedyo o gamot sa sakit ng lalamunan. Narito ang mga pamamaraan:

 • Pag-inom ng maraming tubig
 • Pagkakaroon ng mas mahabang oras para sa pahinga
 • Pagmumumog ng maligamgam na tubig na hinaluan ng asin, ilang beses kada araw
 • Paggamit ng lozenges na available sa pinakamalpait na botika
 • Pagtigil sa paninigarilyo
 • Pag-inom ng pain reliever gaya ng paracetamol o ibuprofen – importanteng kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng gamot sa sakit ng lalamunan lalo na kung ang pasyente ay bata.

Kapag masakit ang lalamunan, huwag ipagwalang bahala bagama’t ito ay kinokonsidera nang ordinaryo o pangkaraniwang sakit na. Iwasan din ang pagse-self medicate mainam na magpatingin na sa doktor. Dapat alam mo kung kailan ka dapat magpa-checkup. Kapag ang tonsil ng pasyente ay namaga na ng sobra, ibig sabihin nito ay, nahaharangan na ng pamamaga ang paghinga. Narito ang ilang mga indikasyon para malaman mong kailangan nang magpunta sa doktor:

 • Mataas na ang lagnat at papataas pa
 • Nanghihina ang kalamnan
 • Naninigas ang leeg
 • Namamaga na ang lalamunan at hindi na nawawala ang pamamaga a loob ng 2 araw

Huwag nang hintayin pang lumala ang kundisyon. Sa unang beses pa lamang na maramdaman ang sakit sa lalamunan, gawin na ang mga nararapat. Kung kaya pang maagapan sa pamamagitan ng mga natural na gamot sa sakit ng lalamunan, mas mabuti. Pero pinakamainam pa rin lalo na kung bata ang nakararanas ng sakit, na magpatingin o kumonsulta sa doktor.


ad