Sintomas at Gamot sa Gout


ad

Nagkaroon ka na ba ng gout? Ano-ano ang mga naramdaman mo at paano mo naman nasabing gout iyon? Marami pa rin ang hindi nakakaalam kung ano talaga ang sakit na ito. Kung is ka sa mga nakararaming iyon, huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng artikulong ito na mas maintindihan pa kung ano ba talaga ito, ang mga sintomas at sanhi ng pagkakaroon nito, at mga gamot sa gout na maaaring inumin o subukan.

Narito ang mga mahahalagang impormasyong matutuklasan mo:

 • Ibat-ibang uri ng gout
 • Mga dahilan nito
 • Sintomas ng gout
 • Mga dahilan at panganib na dulot ng gout
 • Gamot sa gout
 • Mga komplikasyon nito

Ano ba ang gout?

Ang gout ay isang karaniwang uri ng arthritis. Kadalasan, nananakit at namamaga ang apektadong bahagi ng katawan na mayroon nito. Ang apektadong bagahi nito ay ang mga kasukasuan, lalo na ang kasukasuan sa paa.

Ang pananakit ng gout ay pana-panahong umaatake. Ito ay dahil sa unti-unting pagkasira ng tissue kaya nagkakaroon ng pamamaga. Ang ganitong kondisyon ay ini-uugnay din ng mga doktor sa cardiovascular at metabolic disease. Ang pagkakaroon ng gout ay napakasakit na kondisyon. Kadalasan, ang mga lalaki ang nagkakaroon ng sakit sa gout. Ngunit ang mga babae ay maaari ring magkaroon ng ganitong kondisyon sa panahon ng kanilang pagme-menopause.

Mga uri ng gout:

Asymptomatic hyperuricemia

Ang dahilan nito ay ang pagkakaroon ng mataas na uric acid na walang ibang sintomas na nararamdaman. Ang ganitong kondisyon ay hindi pa nangangailangan ng gamutan. Sa pamamagitan lamang ng pag-ihi, maaari nang mailabas ng katawan ang mga urine crystals at hindi masisira ang mga tissue.

Ang mga taong may ganitong kondisyon ay puwedeng payuhan ng mga doktor na iwasan ang mga nakaugaliang paraan sa pagkain at pag-inom na nagreresulta sa pagtaas ng uric acid upang hindi na ito lumala pa.

Acute gout

Nangyayari ito kapag ang mga urine crystal ay hindi na nailalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya naman, nagiging dahilan ito ng pananakit at pamamaga. Kapag stressed dahil sa trabaho o mga ginagawa, o kaya naman ay dahil sa malamig na panahon, pag-inom ng mga inuming may alcohol at mga gamot, umaatake ang gout. Ang karaniwang pag-atake nito ay 3 hanggang 10 araw.

Interval o kaya ay intercritical gout

Ito ang kalagayan ng gout sa pagitan ng panahon ng pag-atake ng acute gout kung saan ang kasunod na atake nito ay mga ilang buwan o taon nang walang anumang gamot na ginagamit. Kaya naman, kapag dumating ang panahon na naipon na ang urine crystal sa tissue, nagiging madalas na ang pag-atake nito.

Chronic tophaceous gout

Ang chronic tophaceous gout ay puwedeng maka-apekto nang tuluyan sa mga kasukasuan at bato. Ang mga pasyenteng mayroong gout at hindi ginamot sa loob ng halos 10 taon ay maaaring magkaroon ng ganitong kondisyon.

Pseudogout

Ang sintomas nito ay katulad ng mga naunang gout na pinag-usapan natin, ang pagkakaiba nito, ang kasukasuan ay naiirita dahil sa calium prosphate crystals, hindi ng urine crystals. Kaya naman, ang ganitong kondisyon ang nangangailangan din ng kakaibang gamot.

Mga sanhi ng gout

Ang sanhi ng gout ay ang sobrang uric acid sa dugo, o hyperuricemia. Ang mga pagkain na gaya ng karne, mga poultry products, at seafoods ay mayroon mataas na chemical compuod na sanhi ng uric acid.

Ang uric acid sa dugo ay puwedeng linisin sa pamamagitan ng ating bato o kidney at mailabas naman ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kapag sobra ang uric acid sa dugo, magiging crystal ito sa palibot ng tissue ng kasukasuan na siyang magiging dahilan ng pamamaga at pagsakit nito.

Mga dahilan at panganib na dulot ng gout

Nayon, mas naintindihan mo na ang iba’t-ibang uri ng gout. Alam mo na rin marahil kung anong klase ng gout ang tumama sa iyo o sa isang kakilala mo. Pero hindi pa rin sapat iyon. Kailangang mas maunawaan mo pa ang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng gout, maging ang panganib na maaaring idulot nito. Narito ang ilang mga dahilan at panganib na dulot ng gout:

 • Edad at kasarian – ang lalaki ay nagkakaroon ng mas maraming uric acid kaysa mga babae. Ang mga babae naman na menopause na ay nagkakaroon na ng sobrang uric acid sa dugo
 • Genetics – kapag mayroong history ng mataas na uric acid sa pamilya, puwede itong mamana ng ibang miyembro nito
 • Mga nakaugalian na o lifestyle – ang sobrang pag-inom ng mga inuming may alcohol at pagkain ng mga pagkaing may mataas na chemical compound na sanhi ng uric acid ay puwedeng magkaroon ng gout
 • Lead exposure – ang chronic lead exposure ay nagigning dahilan din ng gout
 • Dahil sa gamot na ginagamit – ang ilang uri ng gamutan ang puwedeng maging dahilan ng pagdami ng uric acid sa katawan. Isa na rito ang gamot na may sangkap na salicylate
 • Sobra sa timbang o pagiging mataba – ang pagiging mataba ay isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng mataas na uric acid at metabolic waste product. Ang mataas na fat sa katawan ay dahilan din ng systemic inflammation dahil sa mga fat cell kaya nagkakaroon ng pro-inflammatory cytokines

Marami pang ibang mga dahilan at panganib ang gout tulad na lamang ng mga karamdaman gaya ng sakit sa bato. Kapag ang bato ay walang kakayahang linisin ang mga dumi sa dugo at uric acid, ito ay nagiging dahilan ng gout. Ang iba pang sakit gaya ng highblood pressure, diabetes at hindi gumaganang thyroid glands ay ilan ding sanhi ng pagkakaroon ng gout.

Matapos mong matuklasan ang mga sanhi, alam mo na ba kung ano ang naging sanhi ng gout mo o ng kakilala mo? Kung alam mo na, handang-handa ka na para naman sa pagtuklas ng sintomas at pagkatapos, mga gamot sa gout na makatutulong.

Mga Sintomas ng gout

May mga indikasyong makikita sa iyo, o mararamdaman ka, kung ikaw ay may gout. Narito ang ilan sa mga sintomas na dapat mong malaman, obserbahan at bantayan.

 • Ang gout kung minsan, ay bigla na lamang sumasakit lalo na kung hatinggabi.
 • Ang hindi komportableng pakiramdam ng pamamaga at pananakit ng kasukasuan ang pangunahing.
 • Ang mga bahagi ng katawan na madalas na apektado nito ay ang paa, sakong, siko at mga daliri.

Ang mga nabanggit na sintomas ay nagdudulot ng pananakit ng kasuksuan at pamamaga kaya nararapat lamang na gamutin ito.

Gamot sa gout

Kapag naranasa o nakitaan na ng mga nabanggit na sintomas, may ilang mga gamot sa gout na puwede mong subukan. Ang mga gamot sa gout na ibinibigay sa pasyente ay nakatutulong para mawala ang pamamaga at sakit na dulot nito. Ang iba naman ay para huwag nang lumamala at magkaroong ng kompliksayon tulad ng sakit sa bato o kidney stone.

Ang gamot na tulad ng nonesteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), colchicines o corticosteroids ay nakakatulong upang mawala ang pamamaga at sakit na dulot ng gout. Maaari ring gumamit ang doktor ng gamot sa gout gaya ng xanthine oxidase inhibators tulad ng allopurinol para makatulong sa kidney o bato na alisin ang sobrang uric acid sa katawan (probenecid).

Kapag hindi ginamot ang gout, it ay puwede umatake sa pagitan ng 12 hanggang 24 oras mula sa pag-atake nito. Ang gout ay maaaring mawala sa loob ng 1 hanggang 2 linggo kapag walang gamutan.

Ang gamot sa gout at depende sa kung ano ang dahilan at sintomas nito. Ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon ay dapat lamang na bigyan ng medical na atensyon o patingnan sa doktor para makaiwas sa mga komplekasyon.


ad