Mga Sintomas ng UTI sa Lalaki na Dapat Bantayan


ad

Hindi na bago sa ating pandinig ang UTI. Ito ay karaniwang nararanasan ng mga kababaihan at mga batang lalaki at babae. Pero alam mo bang maging ang mga nakatatandang lalaki ay maaari ring magkaroon ng sakit na ito? Kung hindi mo pa alam at ikinagulat mo ang nalaman mong ito, huwag mag-alala. Sa artikulong ito, magkakaroon ka ng mas malawak na kaalaman tungkol sa sakit na ito. Kabilang na sa madidiskubre mo ang mga sintomas ng UTI sa Lalake na dapat mong bantayan.

Kung ikaw ay lalaki, now you know, na puwede kang magka-UTI. Kung babae ka naman, mas lalong bigyan ng pansin ang artikulong ito para makaiwas ka sa paglala ng karamdamang ito. Narito ang ilang mga impormasyong makapagtuturo sa iyo para matukoy ang mga sanhi, sintomas at panglunas sa UTI:

 • UTI sa lalaki
 • Sanhi at panganib ng UTI
 • Mga dahilan ng UTI sa lalaki
 • Mga sintomas ng UTI sa lalaki
 • Mga pagsusuri upang malaman ang sanhi ng UTI
 • Mga uri ng gamot na puwedeng ibigay
 • Paraan para maiwasan ang sintomas ng UTI sa lalaki

Mga katotohanan tungkol sa UTI

Ang UTI o unarinary tract infection ay dahilan dulot ng bacteria sa alin mang bahagi ng urinary system. Ito ay maaaring sa bato, pantog, o urethra. Madalas, ang mga nakakaranas ng UTI ay naapektuhan ang kanilang pantog at urethra, maging ang tubo na dinadaanang ihi sa palabas ng katawan.

Sa kabila ng mga malakas na obsrebasyong ang UTI ay madalas na nangyayari sa mga kababaihan, sinasabi ng mga pag-aaral na halos 3% ng mga kalalakihan sa buong mundo ay nagkakaroon din ng UTI. Sinasabi rin na ang madalas na magkaroon ng UTI na mga lalake ay ang mga may edad na. Ang mga kabataang lalaki ay hindi nagkakaroon ng UTI, maliban na lamang kung may ibang kondisyon o sakit.

Kapag ang mga lalaki ay nagkakaroon ng UTI, ang madalas na sanhi nito ay komplikasyon na puwedeng maapektuhan ang bato at sa itaas na bahagi ng urinary tract. Ang iba sa ganitong kundisyon ay nangangailangan nang isailalim sa operasyon.

Mga sanhi ng UTI at panganib na dulot nito

Ang mga lalake na may edad 50 pataas ay ang madalas na nagkakaroon ng UTI, at ang sanhi nito ay ang bacterium na tinatawag na Escherichia coli. Ang UTI sa lalake ay maihahalintulad sa sanhi ng (STI) o sexually transmitted infection na madalas maranasan ng mga lalakeng mas bata pa ang edad.

Ang UTI ay nangyayari kapag ang bacteria sa urinary tract at urethra ay dumami nang dumami. Ito ay dahil sa ang lalake ay may mas mahabang uretra (tubo na dinadaanan ng ihi) kumpara sa babae. Isang dahilan kung bakit mas kaunti ang lalaking nagkakaroon ng UTI ay ang pagkakaroon ng mas mahabang lakbayin ang bakterya papunta sa pantog. Ayon sa mga pag-aaral, na mas madalas magka-UTI ang babae kaysa lalake ng apat na ulit.

Iisa lang kadalasan ang sinisisi natin kung bakit tayo nagkaka-UTI. Ang lakas sa pagkain ng maaalat na pagkain. Minsan, ang pagpipigil ng pag-ihi ay isa ring sanhi ng pagkakaroon ng ganitong kondisyon. Narito pa ang ilan sa mga kasahilanan:

 • Kapag may sakit na diabetes
 • Kapag may sakit na kidney stone (bato sa bato)
 • Kapag lumalaki ang prostate
 • Kapag mayroong abnormal sa urethra (nakiking makitid ito)
 • Hindi napipigilan ang pag-ihi
 • Hindi gaanong umiinom ng tubig o anumang fluid
 • Mga lalaking hindi tuli
 • Kapag palaging nakakaroon ng UTI (madalas itong mangyari)
 • Abnormalidad sa urinary tract, hindi lumalabas nang mabuti ang ihi sa katawan kaya naman bumabalik ito sa urethra
 • Maling pakikipagtalik gamit ang butas ng puwit. Dahil dito, na-e-expose sa bacteria ang urethra
 • Mayroong iniinom na gamot dahilan sa mga sakit

Ngayon alam mo na kung bakit nagkakaroon ng UTI ang isang tao. Alam mo na rin ang mga posibleng panganib na dulot nito. Hand aka na bang malaman kung ano ang mga sintomas ng UTI sa lalake?

Sintomas ng UTI sa lalake

Narito ang mga sintomas ng UTI sa lalaki na maaaring maranasan:

 • Masakit kapag umiihi
 • Madalas na nakakaramdam ng pag-ihi
 • Matagal o hindi kaagad lumalabas ang ihi kapag umiihi
 • Paunti-unti ang paglabas ng ihi
 • Biglaang pagkaramdam ng pag-ihi at hindi ito mapigilan
 • Mayroong dugo ang ihi
 • Pananakit sa gitna ng ibabang bahagi ng tiyan
 • Sobrang panghi ng ihi at may kakaibang kulay ito

Karagdangang sintomas ng UTI sa lalaki kapag mayroon na itong komplikasyon:

 • Lagnat
 • Panginginig
 • Panghihina
 • Pagsusuka
 • Pananakit ng likod

Kapag ang mga ganitong sintomas ng UTI sa lalake ay naramdaman, kaagad nang kumonsulta sa iyong doktor para maagapan ang anumang komplikasyon na maaaring mangyari. Ang doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri o test para makasiguro at mabigyan ito ng tamang lunas:

Mga pagsusuri na puwedeng gawin para ma-diagnose ang UTI ng lalake

 • Titingnan ang vital signs
 • Titingnan ang tiyan, bahagi ng pantog, at likod kung may pamamaga o pananakit
 • Susuriin ang maselang bahagi ng katawan
 • Maaaring itanong ng doktor ang medical history kung dati nang nagkaroon ng UTI at iba pang sakit
 • Maaari ring itanong kung anong mga sintomas ng UTI sa lalake ang kasalukuyang nararamdaman

Mga pagsusuri o laboratory test:

 • Ang laboratory test ay isinasagawa kapag ang sintomas ng UTI ay parang katulad ng iba pang sakit.
 • Kadalasang ginagawaa ang test sa pamamagitan ng sample ng ihi ng pasyenteng may UTI, para makita at malaman kung anong bacteria ang sanhi ng sakit.
 • Kapag ipinayo ng doktor na kailangang magbigay ng sample ng ihi ang pasyente ay ibinigay kaagad ito sa laboratory. Kapag tumagal ito ay maaaring dumami pa ang mikrobyo na maaaring makapagdulot ng UTI.
 • Ang pinakamabisa at tamang resulta ng test ay ang ihi sa umaga kapag bagong gising.
 • Kapag ang pasyente ay mayroong history ng kidney stone, polycystic kidney at tuberculosis, ang doktor ay maaaring magpayo ng imaging exams.

Mga uri ng gamot na pwedeng ibigay ng doktor

 • Ang kadalasang sanhi ng sintomas ng UTI sa lalake ay dahilan sa komplikasyon kaya nagangailangang ito ng gamutan.
 • Ginawa ito para maiwaisan ang pagdami ng bacteria at infection para hindi na ito umabot sa itaas na bahagi ng uninary tract at bato (kidney)
 • Ang uri ng gamot na puwedeng ibigay ng doktor ay depende sa sanhi ng infection. Ang kadalasang ibinibigay ay antibiotic para patayin ang mikrobyo o bacteria na dahilan ng mga sakit at sintomas na nararamdaman.
 • Kung minsan ang tagal ng paggamit ng antibiotic ay 3-6 araw hanggang 7 araw, depende sa dahilan at komplikasyon.
 • May mga paraan para gamutin o gamot na puwdeng inumin para sa sintomas ng UTI sa lalake. Subalit mas makabubuti pa rin kung maiiwasan na pagkakaroon ng ganitong kondisyon.

Paano maiiwasan ang UTI sa lalake?

May mga paraan para maiwasan ang UTI sa lalake. Narito ang ilan:

 • Huwag magpigil ng ihi
 • Uminom ng maraming tubig
 • Panatilihing malinis ang katawan (kailangang tuli ang lalake)
 • Panatilihing malinis ang maselang bahagi ng katawan bago at pagkatapos makipagtalik
 • Linisin ang maselang bahagi pagkatapos dumumi
 • Gumamit ng condom kung makikipagtalik
 • Umihi pagkatapos makipagtalik upang mailabas ang mga mikrobyong maaaring nakuha sa pakikipagtalik

Ang mga sintomas ng UTI sa lalake at mga komplikasyon nito ay maaaring maiwasan kung ikaw ay magiging malinis sa iyong katawan. Mainam ding alagaang mabuti ang kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang bisyo, pag-e-ehersisyo, at pagkain ng masusustansyang pagkain.

Links

Gamot Sa UTI: Sanhi, Sintomas At Lunas!

Ano Ba Ang Epektibong Gamot sa UTI?

Murang Halamang Gamot sa UTI

Ano Mabisang Gamot sa UTI na Walang Side Effects?

Halamang Gamot sa Uti: Ano-ano Ang Mga Halamang Gamot na Mabisa Para sa UTI?


ad