Gamot sa Paltos na Puwedeng Subukan


ad

Sino ba ang hindi nakakaalam sa salitang ‘paltos’? Naranasan mo man ito o hindi, tiyak namang alam mo kung ano ito. Ito ay isang uri na lumilitaw sa, at nararanasan n gating balat. Siguradong alam mo kung ano ang hitsura nito. Pero alam mo rin ba kung ano ang gamot sa paltos? Tutulungan ka ng artikulong ito para malaman mo ang tamang paraan para gamutin ang sakit sa balat na ito at kung paano ito maiiwasan. Importanteng malaman mo muna ang mahahalagang impormasyon tungkol dito gaya ng:

 • Kung paano nagkakaroon ng paltos
 • Ano ang paltos?
 • Ibat–ibang uri ng paltos
 • Mga dahilan ng paltos
 • Mga sakit na kung saan ay mayroong sintomas ng paltos
 • Gamot sa paltos
 • Paraan kung paano maiiwasan ang paltos
 • Paltos sa paa
 • Paltos sa kamay

Paano nagkakaroon ng paltos?

Naranasan mo na bang magising isang araw at nakapang may paltos sa bahagi ng katawan mo? Minsan hindi mo maisip kung saan nagmula ito, hindi ba? Iyon ay, kung alam mong hindi ka naman nadikit sa mainit o ano mang bagay na maaaring nakapagdulot ng paltos mo. Ang paltos ay pagkakaroon ng fluid sa loob ng ibabaw na bahagi ng balat. Ang madalas na sanhi nito ay kapag nakiskis ang balat, napaso ito o kaya ay nalagyan ang balat ng chemical na pwedeng makapaso sa balat. Kung minsan ang paltos ay sanhi ng ibang karamdaman o sakit.

Mga dahilan ng paltos

Katulad ng nabanggit, hindi lahat ng paltos ay galing sa paso. Narito ang ilang dahilan ng pagkakaroon ng nito:

 • Kapag nakiskis ang balat – kapag nakiskis ang balat ay nagiging dahilan ito ng paltos, ang sobrang paglalakad ay maaaring magdulot ng paltos sa paa dahil pwedeng makiskis ang balat sa paa sa sapatos o tsinelas. Ang sobrang paggamit naman ng drum stick ay pwedeng magingdahilan ng paltos sa kamay at daliri.
 • Pag napaso – kapag napaso at nagkaroon kaagad ng paltos ay maituturing itong second degree burn. Samantalang ang first degree burn naman ay maaaring magkaroon ng paltos pagkalipas ng ilang araw pagkatapos na mapaso.
 • Pagpaso sa paggamit ng mga chemical – kung minsan ang balat ay napapaso sa pamamagitan ng paggamit ng mga chemical gaya ng:
  • Cosmetics
  • Detergent o sabong panlaba
  • Solvent
  • Nickel sulfate (ginagamit sa electroplating)
  • Mga flavoring tulad ng balsam ng Peru
  • Kagat ng insekto
  • Chemical tulad ng mustard gas
 • Paltos na mayroong dugo – kapag ang maliliit na ugat na malapit sa ibabaw na bahagi ng balat ay nasira, ang dugo ay maaaring mapunta sa ibabaw na bahagi ng balat kaya nagiging dahilan ng paltos na may dugo.

Ang mga nabanggit ay mga karaniwang sanhi ng paltos. Kasunod nito, importanteng malaman din ang mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit na ito.

Mga paltos na dahilan sa mga sakit o karamdaman

Narito ang ilan pang maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng paltos:

 • Bulutong – ang sakit na ito ay nagkakaroon ng maliliit na paltos sa ibat-ibang bahagi ng katawan.
 • Herpes – ang sakit na ito ay nagkakaroon din ng paltos. Virus ang pinagmumulan ng paltos sa sakit na ito. Kung minsan ang paltos ay nauuwi sa sugat.
 • Bulluos impetigo – kadalasan ang nagkakaroon nito ay mga bata na may edad na wala pang 2 taon. Ang paltos ay makakikita sa kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan.
 • Eczema – ang paltos ay nangyayari din sa mga taong may eczema kasabay ng iba pang sintomas.
 • Dyshidrosis – isang sakit sa balat na nagkakaroon ng maliliit na paltos.
 • Bulluos pemphigoid –isa itong autoimmune disease na nakakapaekto sa balat kaya nagkakaroon ng paltos ang ganitong kondisyon. Madalas din, ang nakakaroon nito ay ang mga matatandang pasyente.
 • Pemphigus – isa rin itong uri ng autoimmune disease na kung saan dahil sa mahinang immune sytem, nagkakaroon ng sakit na ito. Ang paltos nagdudulot din ng paltos sa balat.
 • Dermatitis herpetiformis – kung saan ay nagkakaroon din ng paltos ang balat. Ito ay maihahalintulad sa paltos ng herpes ngunit hindi ito magkapareho.
 • Cutaneous radiation syndrome – nangyayari ito dahil sa pagka-expose sa radiation.
 • Epidermolysis bullusa – isa itong genetic disease na dahilan din ng pagkakaroon ng paltos.

Gamot sa paltos

Ang gamot sa paltos ay naaayon sa sanhi o dahilan nito, may mga paraang pwedeng gawin para ang paltos ay hindi na kailangang gamutin o ng gamutan.

Narito ang ilang paraan at gamot sa paltos:

 • May mga paltos na gumagaling sa natural na paraan. Ito ay kapag ang paltos ay karaniwan na lamang ang dahilan at kusa itong natutuyo at gumagaling.
 • Ang pagpisa ng paltos ay hindi dapat gawin dahil baka magkaroon ito ng impeksyon.
 • Makakatulong ang paggamit ng band-aid para matakpan ang paltos para maiwasan na makapasok ang dumi na pwedng pagmulan ng impeksyon.
 • Hayaan lamang na matuyo ang paltos. linisin ito palaging gamit ang banayad na sabon
 • Punasan ang paltos at palibot nito. Ugaliing takpan ito palagi.
 • May mga gamot over the counter na pwedeng mabili tulad ng Hydrocolloid dressing na makakatulong upang guminhawa ang pakiramdam at gumaling ito.

Ang gamot sa paltos at pamamaraan at pwede ring gawin lalo na kung ang paltos na mayroong dugo. kapag karaniwan lamang ang sanhi nito. Kapag ang paltos nagdulot o nagkaroon ng sintomas ng iba pang sakit, ay dapat nang magpatingin doktor upang mabigyan ng nararapat na lunas dito.

Mga paraan para maiwasan ang paltos

Narito ang ilang paraan para maiwasan ang paltos.

Paraan para maiwasan ang paltos sa paa:

 • Magsuot lamang ng mga komportableng medyas at sapatos, iwasang magsuot nang hindi komportableng suot pampaa, o high hills na maaaring magdulot ng paltos
 • Kapag nag- hiking o kaya naglalaro ng mga sports ay gumamit lamang ng mga sapatos na angkop para sa naturang laro.
 • Gumamit ng mga padding at iba pang kagamitan para maiwasan ang paltos

Paraan para maiwasan ang paltos sa kamay:

 • Sa mga pagkakatong madalas gamitin ang kamay gaya ng sports dapat lamang na gumamit ng proteksyon tulad nggloves para maiwasan ang paltos
 • Sa mga ibang klase ngsports naman, mas mainam na gumamit ng tape sa kamay upang maiwasan ang paltos

Ang paltos ay maaaring maiwasan. Dapat lamang na ugaliin ang paggamit ng proteksyon sa kamay at paa. Gumamit din ng mga komportableng medyas at sapatos. Mayroong gamot sa paltos na mabibili over the counter. Ang ganitong sakit sa balat ay karaniwan na lamangat sa maaaring gumaling ng kusa. Kapag ang paltos ay nagiging dahilan nan g pagkakasakit o pagkakaroon ngo karamdaman, dapat lamang magpatingin na sa doktor para sa karampatang lunas.


ad