Ano Ba Ang Mga Dapat Kainin ng May Ulcer?


ad

Stomach ulcer, isang sakit na hindi dapat isa-walang bahala. Ang madalas na sanhi ng sakit na ito ay may koneksyon sa kung ano ang iyong kinakain at mga kaugalian mo sa pagkain.

Sa artikulong ito, pag-uusapan natin ang mga dapat kainin ng may ulcer.

Sasagutin din natin ang mahahalagang mga impormasyon tungkol sa ulcer, tulad ng mga sumusunod:

 • Sanhi ng ulcer
 • Ibat-bang uri ng sakit na ulcer
 • Mga sintomas ng ulcer
 • Mga gamot sa ulcer
 • Mga test para matukoy ang sakit na ulcer
 • Mga pagkaing rekomendado ng mga doctor sa mga pasyenteng may ulcer

Ang ulcer ay tinatawag ding gastric ulcer na kung saan ay nanakit ang stomach lining. Ang ulcer ay isang uri ng peptic ulcer disease na kung saan apektado ang sikmura at small intestine.

Ang ulcer ay nagyayari kapag ang makapal na layer ng mucus na nag poprotekta sa sikmura ay mawala. Nawawala ito dahil kinakain ito ng digestive enzymes at acids na dapat sana ay gamit sa panunaw ng mga pagkain sa sikmura.

Ang stomach ulcer ay madaling gamutin, ngunit maaari din itong lumala kapag hindi ito nagamot nang maayos.

Bago natin pag-usapan ang mga dapat kainin ng may ulcer, talakayin muna natin ang mga sanhi ng ulcer.

Mga sanhi ng ulcer

Lipas gutom ang karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng ulcer. Imbes na pagkain ang tinutunaw ng mga asido sa sikmura, ang mismong lining ng tiyan mo ang kakainin ng mga asidong ito kung parati kang gutom o nalilipasan ng gutom. Ang isa sa mga sanhi ng sakit na ulcer ay ang impeksyon dulot ng bacteria na helicobacter pyrlori

Isa pa, sanhi rin ng sakit na ulcer ang mahabang panahon na pag gamit o pag inom ng Neo inflammarory drugs (NSAIDs) tulad ng aspirin ibuprofen o kaya ay naproxen.

Talakayin muna natin ang mga sintomas ng ulcer, bago natin puntahan ng mga dapat kainin ng may ulcer.

Mga sintomas ng ulcer

Ang mga sintomas na maaaring maramdaman ng sakit na ulcer ay depende sa kung gaano ito kalala.

Ang isa sa karaniwang sintomas ng sakit na stomach ulcer ay ang mainit at maskit na pakiramadam sa may gitnang bahagi ng tiyan at mas maskit ito kapag walang laman ang tiyan o gutom. Ito ay tumatagal na mga ilang oras o kaya ay ilang araw.

Ang iba pang sintomas ay ang mga sumusunod:

 • Sobrang pananakit ng tiyan
 • Pagpayat o pagbaba ng timbang
 • Hindi makakain dahil sa sobrang sakit na nararamdaman
 • Pagsusuka
 • Kabag ng tiyan
 • Pakiramdam na madaling mabusog
 • Madalas na pagdighay o acid refux
 • Heartburn (mainit na pakiramdam sa dibdib)
 • Pananakit ng tiyan kapag kumakain at umiinom o kaya umi-inom ng antacids
 • Anemia (kung minsan madaling mapagod at kapus na hininga at panunuyo ng balat)
 • Malambot at maitim na kulay ng dumi
 • Pagsusuka na may kasamang dugo o kaya ay parang kulay kape

Kapag nakaramdam ng mga sintomas ng ulcer ay makabubuting kumunsulta sa doktor. Kahit ang mga simlpeng sintomas ay maaaring lumala kung hindi bibigyan ng pansin. Ang pagdurugo ng ulcer ay maaaring maging mapanganib dahil namakamatay ito.

Paano malalaman kung mayroong kang sakit na ulcer?

Mga pagsusuri o test na maaaring gawin:

 • Barium swallow – dito ay pina-iinom ng malapot na liquid (barium) ang pasyente upang makita ang upper grastrointestinal tract at makita ng doktor ang small intestine sa pamamagitang ng x ray.
 • Endoscopy (EGD) – isang maliit na tubo na inilalagay sa bibig patungo sa sikmura para makita ang small intestine. Matutukoy sa test na ito ang pagdurugo ng ulcer at ibang maaaring problema sa loob ng sikmura.
 • Endoscopic biopsy – Ito ay isang laboratory test na isinasagawa sa pamamagitan ng pagkuha ng maliit na piraso ng laman sa loob ng sikmura. Tinutukoy sa test na ito ang posibilidad ng pagkakaroon ng kanser sa sikmura at iba.

Ano ba ang mabisang gamot sa ulcer?

Ang gamot sa ulcer ay depende sa kung gaano ito kalala, maaaring magbigay ang doktor ng gamot depende sa mga sintomas at sa resulta ng mga pagsusuri para sa sakit na ulcer. Kung minsan naman ay kailangan itong operahan.

Gamot sa ulcer na hindi nangangailangan ng operasyon

Kung ang dahilan ng ulcer ay H. pylori, maaaring magbigay ang doktor ng antibiotics, o kaya ng gamot na tinatawag na proton pump inhibitors. Ang gamot na ito ay tumutulong upang pigilanan stomach cells sa pagpaparami ng acids.

Maaari ding mag rekomenda ng doktor ng mga gamot na sumusunod:

 • H2 receptor blockers (gamot na pumipigil sa pagdami ng acid)
 • Maaari ipatigil ng doktok ang paggamit ng lahat na NSAIDs, kasama dito ang over the counter na mga gamot sa sakit
 • Endoscopy
 • Probiotics (good bacteria na tumutulong upang patayin ang H. pylori)
 • Bismuth supplement

Mga side effects na maaaring maranasan dulot ng mga gamot sa ulcer

 • Hindi komportableng pakiramdam
 • Pagkahilo
 • Pananakit ng ulo
 • Pagtatae
 • Pananakit ng tiyan

Ang mga side effects na maaaring maramdaman ay panandaliaan lamang, kumunsulta sa doktor kung sakaling tumagal ang mga sintomas ng ulcer. Maaaring palitan niya ang ibinigay na gamot sa ulcer.

Mayroong mga pagkakataon na kailangang operahan ang pasyenteng may ulcer. Ang doktor ang magsasabi kung kailangan mong sumailalim sa operasyon base na rin sa kung gaano kalala ang mga sintomas nito o kung ano ang resulta ng mga pagsusuri.

TANDAAN: Ang mga mahahalagang tips at mga gamot sa ulcer na ating napag-usapan sa unahan ng artikulong ito ay magiging walang saysay kung hindi natin bibigyan ng pansin ang mga kaugalian sa pagkain at kung ano ang mga dapat kainin ng may ulcer.

Ano ang mga dapat kainin ng may ulcer?

Kung may ulcer ka, makabubuti na kumain ka ng mga pagkain na masustansya. Ang mga paniniwala noon ng mga matatanda na may partikular mga pagkain na nag dudulot ng sakit na ulcer, ay mali. Bagkus, may mga pagkain pala na nakatutulong upang maibsan ang mga sintomas ng sakit na ito.

Ano ang mga dapat kainin ng may ulcer?

Narito ang mga pagkaing dapat sa may ulcer:

 • Broccoli, cauliflower, repolyo at labanos
 • Mga maberding gulay tulad ng alugbati
 • Mga pagkain mayroong probiotics tulad ng yogurt/Yakult
 • Mansanas
 • Blueberries, raspberries, strawberries, at blackberries
 • Olive oil

Ito ang mga dapat kainin ng may ulcer, makatutulong ito upang maging malakas ang katawan at magkaroon ng panlaban sa sakit.

Home remedies para sa mga may ulcer

Karagdagan pa sa mga dapat kainin ng may ulcer, ay ang home remedies para mabawasan ang epekto ng bacteria na H.pylori. Tandaan lamang, ang mga pamamaraang ito ay hindi dapat gawing pamalit sa mga gamot sa ulcer.

 • Probiotic
 • Honey
 • Glutamine, taglay ng mga pagkain tulad ng manok, isda, itlog, spinach at cabbage o repolyo

Mga dapat gawin upang maiwasan ang sakit na ulcer

 • Hugasang mabuti ang kamay para maiwasang kumalat ang bakterya
 • Gumamit na tubig at sabon sa paghugas ng kamay
 • Lututing mabuti ang mga pagkain
 • Siguraduhing malinis ang kamay habang naghahanda ng pagkain
 • Gumamit lamang ng mga gamot na riseta ng doktor
 • Iwasan ang uminom ng marami ng inuming may alcohol
 • Iwasan ang pagpapalipas gutom

Ang sakit na ulcer ay maaaring maging mapanganib kapag ito ay napabayaan. Mas makabubuti kung kumunsulta sa doktor kapag mnakakaramdam ng mga sintomas nito. Sa pamamagitan ng mga test ay maaaring matukoy kung ang ulcer ay nangangailangan lamang ng gamotan o kaya ay operasyon. Alagaan ang kalusugan upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit.


ad