Gamot sa Pasmadong Kamay: Mga Dapat Alamin


ad

Nagpapawis at nanginginig ba ang mga kamay mo? Malamang, pasmado ka. Pero, huwag namang mag-panic. Hindi naman ito nakamamatay na sakit. Kadalasan, ang pasmadong kamay ay tumutukoy sa nanginginig na mga kamay. Oo nga’t hindi ganoong ka-delikado sa kalusugan, pero puwede naman itong maka-sagabal sa mga pang-araw-araw na gawain mo. Ang pasmadong kamay maaari rin namang maging indikasyon ng pagtanda at sakit sa isip. Kapag ganito na ang nararamdaman, mainam na kumonsulta na sa doktor upang malaman kung ano ang nararapat na gawin bilang gamot sa pasmadong kamay.

May mga kaso ng pasmadong kamay bilang sintomas ng sakit na Parkinson’s disease. Pero ang pinaka-tinutukoy na sanhi ng pangininig ng kamay ay dinatawag ding essential tremor. Ito ay pinaka-ordinaryong sakit sa isip na kalimitan, mga matatanda ang naaapektuhan. Pero, hindi pa rin naman lubusang maintindihan at mapatunayan ng mga dalubhasa. Kung ikaw ay pasmado, madalas, makakaranas ka ng panginginig sa iyong mga kamay. Ang ganitong pagkilos ay hindi kontrolado at puwedeng maramdaman hindi lang sa kamay, maging sa mga lalamunan, braso at ulo.

Mga maaaring idulot ng panginginig ng kamay

Ang pasmadong kamay, partikular na ang panginginig ng kamay ay maaring magdulot ng iba’t-ibang reaksiyon ng katawan at utak. Ilan sa mga epekto nito ang mga sumusunod:

 • Maaaring mangisay
 • Nasosobrahan sa pagiging aktibo ang thyroid gland
 • Maaring magkaroon ng sakit sa cerebrum
 • Maaring magdulot ng Huntington’s disease
 • Mga side-effect dulot ng ilang gamot
 • Nasobrahan sa kape
 • Sobra sa alak
 • Grabeng pag-iisip at pag-aalala
 • Sobrang baba o mas mababa sa normal na blood sugar

Mga dapat subukan bilang gamot sa pasmadong kamay

Importanteng malaman na hindi lahat ng kaso ng panginginig ng kamay o pasma ay kailangang inuman ng gamot. Tanging ang doktor ang makapagsasabi kung dapat nang uminom ng gamot sa pasmadong kamay. Siya rin ang mas nakakaalam kung dapat ka bang sumailalim sa isang test a medication. Huwag na huwag magse-self-medicate lalo na kung mas malala na ang mga panginginig na nararamdaman.

Kung ikaw ay kokonsulta sa doktor, malamang, isa o higit pa sa mga gamot sa pasmadong kamay na ito ang irereseta sa iyo:

 • Sotalol o Betapace
 • Tenormin o Atenolol

Ang mga naturang gamot ay itinuturing na beta-blocker na siyang nagko-control sa mga ginagawa ng mga neurons. Maaari ring mag-reseta ang mga doktor ng iba pang mga gamot sa pasmadong kamay kung, sa kabila ng mga nabanggit, ay hindi pa rin gumagaling o nawawala ang panginginig. Katulad na lamang sa pangingisay, ang ganitong epekto ng pasma ay dapat nang gamutin ng Neuronthin o Gabapehtin at Topamax o Toiramate.

Ang mga huling nabanggit na gamot ay ginagamit upang malunasan ang pangingisay. Narito ang ilan pang mga gamot na maaaring ireseta ng doktor:

 • Xanax o Alprozolam – ang mga ito ay panglunas sa panginginig o pasma kung ang sanhi ng sakit ay anxiety o kaya nama’y sobrang pag-aalala. Base sa pag-aaral, ang gamot ay puwede ring magamit para gamutin ang panginginig ng kalamnan ng katawan. Hindi basta-basta inumin ang gamot na ito. Kailangan ng mahigpit na pag-iingat dahil posibleng makapagdulot ito ng pagka-adik kapag hindi tama ang pag-inom nito.
 • Botox – ito ay epektibong gamot sa pasmadong kamay. Maaari itong magdulot ng permanenteng panghihina lalo na ng mga bahagi ng katawan kuung saan ito itinutukok. Kaya naman importanteng, bago ito gamitin, makipag-usap nang mabuti sa doktor tungkol sa panganib na maaaring maging dulot nito. Doon tayo sa positive! Alam mo bang ang successful botox treatment ay puwedeng maging mabisa sa loob ng 3 buwan. Kaya dapat talagang kumonsulta sa doktor tungkol dito.
 • Operasyon – Oo, tama ang nabasa mo. Ang operasyon ay isa ring gamot sa pasmadong kamay pero hindi mo ito dapat ikabahala. Hindi naman ito agarang irerekomenda ng doktor dahil isasailalim ka muna sa mga unang stages ng gamutan kapag nakaramdam ng panginginig o pasmadong kamay. Ang operasyon ay para sa mga pasyenteng malala na ang panginginig na nararamdaman sa kamay.

Mga iba pang dapat malaman tungkol sa gamot sa pasmadong kamay

Ang panginginig ng kamay ay maaari ring sanhi ng kaugatan o nerve damage. Katulad ng nabanggit, tanging ang doktor lamang ang puwedeng magbigay ng gamot para rito. Para sa mga pangkaraniwang pasma, maaaring uminom ng supplement tulad na lamang ng Vitamins B1, B6 at B12. Subalit ang mga bitaminang ito ay mga support o supplement lang at hindi naman maituturing na actual medicines. Ayon sa mga eksperto, nakatutulong ang mga supplement na itosa pag-repair ng mga ugat na nasira.

May mga therapy exercise namang bagay sa partikular na kaso o kondisyon ng panginginig. Kaya nga kailangan ang checkup at pagkonsulta sa doktor—para mas mapalawak pa ang kaalaman mo tungkol sa sakit at kung paano ang gagawin para sa mabisang gamot sa pasmadong kamay.

Mga iba pang rekomendasyon

Ang pasma ay hindi lamang nararanasan sa kamay. Maging sa paa at iba pang bahagi ng katawan ay nararamdaman din ito. Para sa karagdagang kaalaman, ang pasma ay isang karamdamang wala namang eksaktong ibig sabihin pagdating sa medical knowledge. Subalit maaari itong iugnay sa tinatawag nating mga occupational problems o mga sakit na may kinalaman o konektado sa trabaho at pang-araw-araw na gawain.

Bagama’t may mga nabanggit nang gamot sa pasma, narito ang ilan pa sa mga payo na maaaring makatulong para mabawasan at mawala ang sakit dulot ng:

 • Importante ang pagpapahinga ng apektadong parte ng katawan. Kapag kasi nasobrahan na sa pagkilos ang kamay, maaaring sumakit ang pasmadong parte ng katawa, lalo pa kung magdamag gagamitin ang pasmadong kamay o paa.
 • Kung namamaga ang pasmadong paa o kamay, maaari itong lagyan ng ‘hot compress’ para maginhawaan sa sakit.
 • Dahan-dahang hilutin ang apektadong parte ng katawan. Maaaring gumamit ng oil na pangmasahe, at iba pang inilalagay sa panghihilot.
 • Makatutulong ang pag-inom ng pain reliever tulad ng Ibuprofen subalit huwag masanay sa pag-inom ng mga ito.

May mga pang-matagalang gamot sa pasmadong kamay at paa na maaaring subukan. Isa na rito ang hindi pag-puwersa ng mga naturang bahagi ng katawan. Hangga’t maaari, ipahinga kahit sandal lamang bago pa ituloy ang gawain. Higit sa lahat, mahalaga ang pagpapatingin sa doktor lalo na kung ang nararanasan ay higit pa sa orginaryong pamamawis at panginginig ng kamay o paa. Siya lang ang taning makapagsasabi ng mga dapat at hindi dapat gawin. Siya ang din ang ekspertong makapagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat inumin bilang gamot sa pasma.


ad